Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 118: Τά Εὐρωπαϊκά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 118

Τήν ἑλληνική κοινή γνώμη ἀπασχολεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μόνο ὡς πρός τί πρόκειται νά λάβη ἀπό αὐτήν. Δυστυχῶς ὅμως καί ἄλλες χῶρες-μέλη, πού δέν ἀντιμετωπίζουν τά δικά μας φοβερά οἰκονομικά προβλήματα τηροῦν ἀνάλογη στάση. Ἡ Γαλλία ἀποφάσισε νά ἀναστείλη γιά τό 2017 τήν μείωση τοῦ ἐλλείμματος κάτω τοῦ 3%, παρά τήν ἀντίθετη εὐρωπαϊκή συνθήκη, τήν ὁποία εἶχε ὑπογράψει. Ὁ ἰταλός πρωθυργός πῆρε τό μέρος τῆς Γαλλίας. Στήν Ἀγγλία πού ἦταν ἀνέκαθεν μέ ἕνα μόνο πόδι στήν Ε.Ε., τό κίνημα γιά τήν ἀποχώρησή της ἀπό αὐτήν μεγαλώνει.
Μένει μόνο ἡ κ. Μέρκελ μέ τήν τεράστια οἰκονομική δύναμη τῆς Γερμανίας, πού ἀγωνίζεται νά συγκρατήση τήν εὐρωπαϊκή συνοχή. Ἀλλά ἡ προσπάθειά της δέν μπορεῖ νά ἀντέξη, ἄν ἡ στενή ἀντίληψη τοῦ ἰδίου συμφέροντος τῶν περισσοτέρων κρατῶν-μελῶν ἐνταθῆ.
Κινδυνεύουμε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά διαλυθῆ καί νά χάσουμε αὐτά πού κερδίσαμε ἀπό τήν ὕπαρξή της. Καί νά προστρέχουμε ὁ καθένας στήν Ρωσία, στήν Κίνα ἀκόμη καί στά Ἀραβικά Ἐμιρᾶτα γιά νά μᾶς συγκρατήσουν ἀπό τήν φτώχια.
Τόν κίνδυνο αὐτό πρέπει νά συνειδητοποιοήσουμε οἱ εὐρωπαϊκοί λαοί καί νά πιέσουμε τούς πολιτικούς μας νά προχωρήσουν στήν μετατροπή τῆς Ἕνωσης μας σέ ὁμοσπονδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου