Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 125: Τό κατοχικό «Δάνειο»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 125
 
Ὁ κ. Λαφαζάνης, κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τοῦ Σύριζα, εἶπε, ὅτι ὁ ἐφετινός προϋπολογισμός θά εἶναι ὁ τελευταῖος πού δέν θά ἐγγράφεται σ’αὐτόν τό ποσό πού μᾶς ἅρπαξε ἡ ναζιστική Γερμανία ὑπό τύπο δανείου. Ὁ ἑπόμενος, τόν ὁποῖον πιστεύει ὅτι θά καταθέση τό κόμμα του, θά τό περιέχει, γιατί εἶναι ὀφειλή τῆς Γερμανίας «διεθνῶς ἀναγνωρισμένη».
Δυστυχῶς ὅμως τέτοια διεθνής ἀναγνώριση δέν ἔχει γίνει. Ἀντιθέτως, τά ἁρμόδια διεθνῆ ὄργανα, ἔχουν ἀποφανθῆ, ὅτι τό θέμα ἔχει κλείσει, διότι οἱ ἀπαιτήσεις μας κατά τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας ἔχουν διευθετηθῆ. Μᾶς ἀρέσει ἤ δέν μᾶς ἀρέσει αὐτή ἡ ἀπόφαση, δέν διαθέτουμε τά κουμπούρια γιά νά τό εἰσπράξουμε μέ τό ζόρι ἀπό τήν κ. Μέρκελ.
Ἐάν λοιπόν ἐγγράψη ἕνα τέτοιο κονδύλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἀστρονομικό, ὁ ΣΥΡΙΖΑ στόν δημόσιο προϋπολογισμό – καί δέν ὑπάρχει περίπτωση νά εἰσπραχθῆ - ὁ προϋπολογισμός μας θά γίνη ἀκόμη περισσότερο παθητικός ἀπό ὅτι θά τόν ἔκαναν οἱ φαντασιοκοπίες τοῦ κ. Τσίπρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου