Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 116: Τήν φτώχια μπορεῖ νά ἐξαφανίση ἡ παραγωγή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 116
 
Χθές ἔλαβαν οἱ συνταξιοῦχοι τά εἰδοποιητήρια ἀπό τά Ταμεῖα τους, ὅτι εἶχαν καταθέσει τίς συντάξεις τους στίς τράπεζες, καί ἀγανάκτησαν γιά μία ἀκόμη φορά γιά τήν περικοπή πού τούς ἔχει γίνει ἀπό τόν Αὔγουστο. Οἱ συντάξεις συρρικνώνονται συνεχῶς ἀπό χρόνια καί προκαλοῦν στούς δικαιούχους των μιά κατάσταση ἐφιαλτική.
Προχθές εἶχαν λάβει εἰδοποίηση ἀπό τόν ὑπουργό τῶν Οἰκονομικῶν ὅτι εἶναι ἡ διορία τῆς ἐκ μέρους των καταβολῆς τῆς πρώτης δόσης τοῦ συντριπτικοῦ ΕΝΦΙΑ. Ἡ ὑπόμνηση ἦταν περιττή, διότι εἶχαν λάβει ἀπό καιρό τίς ἀναλυτικές πράξεις τῆς ἐπιβολῆς του καί ἐγνώριζαν πολύ καλά ὡς πότε πρέπει νά πληρώσουν. Ἀλλά τό ὑπουργεῖο τήν ἔστειλε γιά νά παρακινήση τούς καθυστερημένους, διότι ἔχει ἀνάγκη ἀπό λεφτά.
Τό κράτος ἔχει ὄντως ἀνάγκη ἀπό λεφτά καί πιέζει τούς πάντες. Γιά τούς πολλούς φορολογουμένους πού ἀδυνατοῦν νά ἀνταποκριθοῦν, ἀναγκάζεται νά τούς παράσχη δόσεις γιά τήν καταβολή τῆς ὀφειλῆς τους καί ἐπιστρέφει ἔτσι ὁ κρατικός κορβανᾶς στό ἴδιο σημεῖο.
Γιά νά βγοῦμε ἀπό τήν κατάσταση αὐτή θά πρέπει νά μεγαλώση τό ἐθνικό εἰσόδημα, ὥστε μέ τήν διάχυσή του νά βγῆ ἀπό τήν φτώχια ὅλος ὁ πληθυσμός τῆς χώρας. Ἀλλά αὐτό σημαίνει νά πέσουμε μέ τά μοῦτρα στήν παραγωγή καί νά ἀπαγορευθοῦν (ὅσο διαρκεῖ ἡ κρίση) οἱ ἀπεργίες, καί ἡ παρεμπόδιση τῶν μεταφορῶν καθώς καί κάθε ἄλλη πράξη πού διασπᾶ τήν ὁμαλή κίνηση τῆς οἰκονομίας.
Ἡ κυβέρνηση χρειάζεται νά λάβη τό θάρρος νά ἐφαρμόση μιά τέτοια πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου