Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 129: Ἐλάχιστο ἠγγυημένο εἰσόδημα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 129
 
Ἕνα κρατικό βοήθημα γιά τούς ἀνθρώπους πού γιά νά ζήσουν καταφεύγουν στήν ἐπαιτεία, εἶναι βασική ὑποχρέωση τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς. Εἶναι περίεργο πῶς ἡ κυβέρνηση ἄργησε τόσο νά τό ἀποφασίση, ὅταν μάλιστα δηλώνει, ὅτι τά δημόσια ἔσοδα ἔχουν ἀξιοσημείωτα αὐξηθῆ.
Ἄτομα καί οἰκογένειες πού ζοῦν ὑπό συνθῆκες ἀκραίας φτώχειας καλοῦνται νά ὑποβάλουν ἠλεκτρονικά ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου τήν αἴτηση γιά τήν χορήγηση τοῦ βοηθήματος. Ἀλλά ὄχι σέ ὅλη τήν χώρα. Σέ 13 δήμους πού ἔχει ἐπιλέξει ἡ κυβέρνηση. Ἡ δέ ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος θά εἶναι λέει ¨πιλοτική¨. Μέ ποία ἔννοια; Νά δοῦμε ἄν ὄντως φθάνουν τά λεφτά;
Τό ὑπουργεῖο τῶν Οἰκονομικῶν ἔχει ὅμως καταγράψει τά ἔσοδα καί τήν περιουσία ὅλων τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας. Καί μέσα σέ ἐλάχιστο χρόνο θά μποροῦσε νά ἐντοπίση τό πόσοι καί ποιοί ἔχουν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς βοήθειας.
Ἡ ὅλη ὑπόθεση εἶναι ἄλλη μία ἀκατανόητη δολιχοδρομία τῆς κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου