Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 131: Embola

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 131

Ὁ φοβερός αὐτός ἰός κάνει θραύση. Προβλέπεται ὅτι ὅταν συμπληρώση τόν κύκλο του ἡ ἀνθρωπότητα θά ἔχει λιγοστέψη κατά μεγάλο ποσοστό. Διότι μεταδίδεται πάρα πολύ εὔκολα καί ὅταν σέ ἕνα ἀεροπλάνο ἤ σέ ἕνα βαπόρι ἐμφανίση κάποιος σημάδια ὅτι ἔχει προσβληθῆ ἀπό αὐτόν, πρέπει νά μπαίνουν ὅλοι οἱ ἐπιβαίνοντες σέ καραντίνα 21 ἡμερῶν.
Τό ζήτημα εἶναι τί θά γίνη ἄν ὁ ὕποπτος μεταφορέας τοῦ ἰοῦ ἤ κάποιος ἄλλος δείξη ὅτι ἔχει ὄντως προσβληθεῖ ἀπό τόν Embola. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας κ. Βορίδης δήλωσε, ὅτι ἔχει ἐφοδιαστῆ τό νοσοκομεῖο ¨Ἀμαλία Φλέμιγκ¨ μέ ὅλες τίς δέουσες ἐγκαταστάσεις καί μέ εἰδικευμένο προσωπικό γιά τήν νοσηλεία τοῦ ἀρρώστου. Οἱ περίοικοι ὅμως τοῦ ¨Ἀμαλία Φλέμιγκ¨ μαρτυροῦν, ὅτι ἔχει προχωρήσει ἡ ἀποξήλωση τῶν ἐγκαταστάσεων του καί ἀπό τό προσωπικό του ἔχουν μείνει ἐλάχιστα πρόσωπα, τά ὁποῖα βαθμηδόν ἀπολύονται.
Ἄς εἶναι εὐλογημένος ὁ θεός τῆς Ἑλλάδος, πού νά μήν ἀφήση νά ἔρθη ἐδῶ κανένας φορέας τοῦ Embola. Καί πού νά θεραπεύση τούς ὑπουργούς της ἀπό τόν ἰό τῆς αἰσιοδοξίας, τοῦ νά βλέπουν νά ἔχουν πραγματοποιηθῆ μέτρα τους πού δέν ἔχουν λάβει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου