Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 124: Οἱ «ἀντικειμενικές» ἀξίες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 124
 
Ὅτι οἱ τιμές τῶν ἀκινήτων βάσει τῶν ὁποίων μᾶς φορολογεῖ τό κράτος εἶναι δυσθεώρητα μεγαλύτερες ἀπό αὐτές τῆς ἀγορᾶς, εἶναι πανθομολογούμενο γεγονός.
Ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη ἐξήγγειλε στήν Βουλή, ὅτι θά καταθέση τίς προσεχεῖς ἡμέρες τροπολογία, πού θά κατεβάζει κατά 30% τίς ἀντικειμενικές ἀξίες. Εἶναι ἕνα βῆμα πρός τήν σωστή κατεύθυνση, ἀλλά δέν λύνει τό ζήτημα.
Ἡ φορολόγηση τῶν ἀκινήτων πρέπει νά γίνεται πάνω στίς ὄντως ἀντικειμενικές ἀξίες τους.
Δυστυχῶς τό γκουβέρνο ἔχει πιεστική ἀνάγκη γιά λεφτά. Καί τά ἁρπάζει ὅπου μπορεῖ νά τά ἐντοπίση. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι μιά ριζική φορολογική μεταρρύθμιση, ὥστε οἱ φορολογικές ὑποχρεώσεις νά ἀντιστοιχοῦν πραγματικά στήν φοροδοτική ἱκανότητα. Πρᾶγμα δύσκολο, πρωτίστως ἕνεκα τῆς ψηφοθηρίας τῆς τάξης τῶν πολιτευτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου