Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 121: Αὐτοί οἱ ἕξι μῆνες!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 121
 
Ἐπί μακρό διάστημα ἀρνιόμαστε νά πάρουμε μέρος στήν Συριζολογία, διότι πιστεύαμε ὅτι ἡ πολλή ἐνασχόληση μέ τό κόμμα αὐτό τοῦ δίνει ψήφους. (Ὅπως εἶχε συμβῆ ἐπί Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὅταν ἦταν πρωθυπουργός, πού δέν τά ἔβαζε μέ τόν ἀρχηγό τοῦ μεγαλύτερου κόμματος τῆς ἀντιπολίτευσης, τόν Γ. Μαῦρο, ἀλλά μέ τόν Ἀντρέα τοῦ μικροῦ ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο στίς ἑπόμενες ἐκλογές ἦρθε πρῶτο.)
Ὁ πολιτικός κόσμος ὅμως παρακολουθῶντας τήν συνεχῆ ἄνοδο τῶν ποσοστῶν τοῦ Σύριζα, ἀκόμη καί στίς δημοσκοπήσεις πού πλήρωσε ἡ Ν.Δ., ἔκρινε, ὅτι στίς ἑπόμενες ἐκλογές τό κόμμα πού εἶναι σήμερα ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση θά γίνη κυβέρνηση. Καί ἀντιδροῦν οἱ πολιτευτές μας ἀναλόγως. Τά περισσότερα κόμματα καί κομματίδια ζητοῦν νά κατεβοῦν στίς ἐκλογές κάτω ἀπό τήν ὀμπρέλα τοῦ Τσίπρα γιά νά συμμεριστοῦν μέ τόν Σύριζα τήν ἀπόλαυση τῆς ἐξουσίας. Εἰδικώτερα γιά τόν Κουβέλη αὐτό σημαίνει καί τό ἀνέλπιστο νά γίνη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.
Ἄν δέν βάλη λοιπόν ὁ Καλός Θεός τῆς Ἑλλάδος τό χεράκι του, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2015 πρωθυπουργός θά εἶναι ὁ Τσίπρας. Μακροχρονίως αὐτό δέν θά εἶναι πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί δέν ὑπάρχουν τά λεφτά γιά νά πραγματοποιήση τίς ἐπαγγελίες του καί θά ζητήση νά ἐπανέλθη στίς ἐλεημοσύνες τῆς Εὐρώπης. Δέν θά χάσουμε ἔτσι τήν θέση μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Θά πληρώσουμε μονάχα τήν παραμονή μας μέ ἕνα βαρύτερο Μνημόνιο καί μέ ἕνα μεγαλύτερο χρέος.
Τό πρόβλημα εἶναι οἱ πρῶτοι ἕξι μῆνες τῆς κυβέρνησης Σύριζα. Πού θά προσπαθεῖ ὁ Τσίπρας νά βρῆ πόρους γιά τόν κρατικό κορβανᾶ, παίρνοντας σπασμωδικά καί ἐξοντωτικά μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου