Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 128: Ἡ Χρυσή ὀλιγωρία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 128
 
Ἦταν παράξενο ὅτι ὁ εἰσαγγελέας πού ἐποπτεύει τίς φυλακές θεώρησε τόν ἑαυτό του ἁρμόδιο νά διατάξη τήν μή μεταγωγή τῶν φυλακισμένων βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν Βουλή γιά νά λάβουν μέρος στήν συζήτηση τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης. Σέ ἀνάλογες περιπτώσεις γινόταν ἡ μεταγωγή καί τά ἐπεισόδια κατά τήν ἄφιξη καί τήν ἀναχώρηση τῶν φυλακισμένων βουλευτῶν λογίζονταν παράπλευρες ἀπώλειες.
Τό πιό παράξενο ὅμως εἶναι ὅτι ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν βουλευτές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἀφοῦ εἶναι μιά ὀργάνωση κακουργηματική, δέν ἔχει σταματήσει νά διαπράττει τό ἔγκλημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας καί ἕνα σωρό ἄλλα, πού ἐπισύρουν μικρότερες ποινές. Θά ἔπρεπε λοιπόν νά ἔχουν πρό πολλοῦ καταδικασθῆ κατά τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου οἱ βουλευτές της καί νά ἔχουν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός των.
Πέρα ἀπό τούς βουλευτές καί τούς εὐρωβουλευτές πού διαθέτει, κατεβαίνει τώρα καί στίς συνδικαλιστικές ἐκλογές τῶν δασκάλων, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες θά μετάσχη στά ὑπηρεσιακά συμβούλια. Παγιώνεται λοιπόν ἡ ὕπαρξή της στόν δημόσιο βίο χάρις στήν χρυσή, γι’αὐτήν, ὀλιγωρία τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης κ. Χ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ εἰσαγγελικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ κράτους θά ἔπρεπε νά τήν εἶχε ἐξουδετερώσει. Εἶναι καιρός νά πάρη τήν ὑπόθεση στά χέρια του ὁ πρωθυπουργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου