Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 135: Τό πανεπιστημιακό ἄσυλο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 135
 
Ἡ κατοχύρωση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης μέσα στούς πανεπιστημιακούς χώρους, ὅταν αὐτή ἦταν ἀνύπαρκτη στό ὑπόλοιπο κράτος, συνετέλεσε ἀποφασιστικά στήν ἀπόκτηση τῆς Δημοκρατίας στόν κόσμο.
Στήν Ἑλλάδα τῆς Μεταπολίτευσης, παρ’ὅλο πού ἡ Δημοκρατία ἦταν δεδομένη, τό πανεπιστημιακό ἄσυλο χρησιμοποιήθηκε γιά τήν κατάπνιξη τῆς φωνῆς τῶν ἀντιφρονούντων. Δυναμικές μειοψηφίες διέκοπταν ὅποτε ἤθελαν τό μάθημα, κατελάμβαναν πανεπιστημιακές αἴθουσες καί τίς μετέτρεπαν σέ ὁπλοστάσια καί ἀποθῆκες ναρκωτικῶν, ἔχτιζαν τίς πόρτες τῶν γραφείων τῶν καθηγητῶν πού δέν συμμορφώνονταν στίς ἐντολές τους. Ἐπιπλέον ἡ παρεμπόδιση τοῦ καθαρισμοῦ τῶν χώρων τούς ἔκανε βρωμερές ἑστίες μικροβίων.
Εὐτυχῶς ἔχει προκύψει μιά νέα φουρνιά πρυτάνεων πού ἀγωνίζονται νά βάλουν τάξη στήν λειτουργία τῶν πανεπιστημίων. Ἡ ἀντίδραση εἶναι μεγάλη καί ὑποστηρίζεται ἀπό βουλευτές πού ἐπιδιώκουν τήν παράλυση τοῦ κράτους. Ἡ κυβέρνηση ἔχει τήν ὑποχρέωση νά καλύψη καί δυναμικά ἄν χρειαστῆ τήν προσπάθεια τῶν πρυτάνεων, χωρίς νά σταματήση μπρός στό φάντασμα τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου