Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 136: Ἡ ληστεία τῆς Δικαστίνας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 136
 
Ἡ κοινή γνώμη δέν ἔδωσε τήν σημασία πού ἔπρεπε στήν εἰσβολή τήν νύχτα τῆς προηγούμενης Τετάρτης στό διαμέρισμα μιᾶς ἐνενηντάχρονης συνταξιούχου δικαστικῆς λειτουργοῦ ἐπί τοῦ τρίτου ὀρόφου μιᾶς πολυκατοικίας στήν ὁδό Βασιλίσσης Σοφίας καί τήν ἁρπαγή 2 ἑκατομμυρίων εὐρώ πού φύλαγε σέ μετρητά στό ντουλάπι της. Τό θύμα δέν εἶχε τρόπο νά ἀντιδράση καί εἶδε τίς οἰκονομίες του νά ἐξαφανίζονται.
Ἀπό τήν ὅλη ὑπόθεση νομίζουμε, ὅτι πρέπει νά συναχθοῦν τά ἀκόλουθα συμπεράσματα:
1.    Ὅτι ἡ ἐγκληματικότητα ἔχει ἀνεβῆ σέ τρομακτικό ἐπίπεδο. Οἱ ληστές ἔχουν ἀποθρασυνθῆ καί ἡ μεταχείρισή τους ὅταν πιάνονται, εἶναι τόσο ἐπιεικής, πού δέν ἀποθαρρύνει ἄλλους ἀπό τό ἔγκλημα.
2.    Τά χρήματα εἶναι ἀσφαλέστερα στήν τράπεζα ἀπό ὅ,τι εἶναι σέ ἕνα σεντοῦκι, τουλάχιστον πρίν ὑπαχθοῦν οἱ τράπεζες στήν ἐξουσία τοῦ Τσίπρα.
3.    Οἱ ἐνενηντάχρονοι ἄν δέν διαθέτουν πιστόλι (τήν ἄδεια τῆς κατοχῆς του δέν θά ἔδινε ποτέ ἡ ἀστυνομία στήν Δικαστίνα λόγω τῆς ἡλικίας της) νά σφαλίζουν ἑρμητικά ἀπό μέσα τά παράθυρά τους.
4.    Ἡ ἀνάγκη τοῦ σφαλίσματος τῶν παραθύρων ἰσχύει καί γιά τούς νεώτερους καί μή κατόχους 2 ἑκατομμυρίων, γιατί ἡ εἰσβολή ληστῶν εἶναι πάντοτε μιά ἐπικίνδυνη περιπέτεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου