Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 122: Κυπριακά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 122
 
 Οἱ διαπραγματεύσεις γιά τήν ἐπανένωση τῆς διχοτομημένης Κύπρου συνεχίζονται ἐπί τριάντα χρόνια χωρίς ἀποτέλεσμα. Ἡ Τουρκία στηρίζει στήν δύναμη τῶν ὅπλων της τήν κατοχή της στήν βόρεια Κύπρο καί δέν θέλει μέ τίποτε μιά συμφωνία μέ τήν ὁποίαν ἡ τουρκοκυπριακή συνιστῶσα θά περιέλθη σέ δεύτερη θέση ἔναντι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἐντωμεταξύ οἱ Τουρκοκύπριοι διαρρέουν ἀπό τό νησί καί τήν θέση τους παίρνουν μετανάστες ἀπό τήν Ἀνατολία, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς αὐξάνονται καί τό κατεχόμενο τμῆμα τοῦ νησιοῦ ἀποκτᾶ βαθμηδόν ἕναν μεγαλύτερο πληθυσμό ἀπό τό ἐλεύθερο. Ὅταν συμπληρωθῆ αὐτή ἡ μετάλλαξη, ἡ Ἄγκυρα θά ζητήση τήν πλήρη συνένωση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μέ τήν ὑπό τόν ἔλεγχό της Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου γιά νά ἐπεκτείνη τήν κυριαρχία της πάνω σέ ὅλο τό νησί.
Ὁ πρόεδρος Ἐρντογάν, ἐνῶ μέχρι τώρα ἐκόπτονταν ὅτι τά δύο κράτη εἶναι αὐτοτελῆ, ἐπιμένει ἤδη ὅτι ἔχουν κοινή ΑΟΖ! Καί παρενοχλεῖ τίς ἔρευνες γιά τήν ἀνακάλυψη ὑδρογονανθράκων στά ¨οἰκόπεδα¨ πού βρίσκονται πρός νότον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Μπορεῖ νά τήν παρενοχλεῖ μέ τήν παρακολούθησή της ἀπό δικό του πλοῖο, ἀλλά νά τήν παρεμποδίση δέν μπορεῖ, γιατί αὐτό σημαίνει πόλεμο μέ τό Ἰσραήλ, τόν συνεταῖρο στήν ἔρευνα, καί τόν πόλεμο αὐτό δέν τόν ἀντέχει ἡ Τουρκία.
Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς παρενόχλησης ὁ πρόεδρος Ἀναστασιάδης ἐδήλωσε, ὅτι ἀναστέλλει τίς διαπραγματεύσεις γιά τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Ἀλλά ἡ λύση εἶναι ἀνέφικτη. Καλόν εἶναι νά δεχθοῦμε ὅτι ἡ διχοτόμιση εἶναι μή ἀναστρέψιμη, νά βάλουμε μιά κόκκινη γραμμή στίς ἀπώλειές μας καί νά συνεχίσουν οἱ Κύπριοι ἀδελφοί μας τήν μεγάλη οἰκονομική τους ἀνάπτυξη. Ὄχι ἀναστολή τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλά ὁριστική διακοπή των.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου