Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 138: Βάρβαρος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 138
 
Ἐπί χρόνια ἡ γειτόνισσα μᾶς ἔλεγε, ὅτι στήν Κύπρο ὑπάρχουν δύο κράτη. Τό Βόρειο τῶν Τουρκοκυπρίων καί τό Νότιο τῶν Ἑλληνοκυπρίων, καί νά τό πάρουμε ἀπόφαση. Μιλώντας γιά τήν Κυπριακή Δημοκρατία δέν τήν ἀποκαλοῦσε μέ τό ὄνομά της πού ἰσχύει σέ ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά Νότια Κύπρο.
Ὅταν ὅμως πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ἄρχισε μέσω μιᾶς ἐξειδικευμένης ξένης ἑταιρείας νά κάνη γεωτρήσεις στήν ΑΟΖ πού βρίσκεται στόν νότο της, γιά τήν ἀνεύρεση ὑδρογονανθράκων, ἡ Ἄγκυρα ἔστειλε καί δικό της πλοῖο (πού πολύ σωστά τό ὀνομάζει Βάρβαρος εἰς μνήμην τοῦ πειρατοῦ-ναυάρχου της Μπαρμπαρόσσα) νά κάνει στό ἴδιο ¨οἰκόπεδο¨ ἔρευνες σεισμικές. Κατόπιν ἔστειλε γιά τόν ἴδιο σκοπό ἕνα δεύτερο πλοῖο, καί μία φρεγάτα νά παρακολουθῆ ἐξ ἀποστάσεως τό γεωτρύπανο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
Τό νά χτυπήση ἡ φρεγάτα τό γεωτρύπανο ἀποτρέπει ἡ σύμπραξη τοῦ Ἰσραήλ μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία στήν ἀναζήτηση ὑδρογονανθράκων μέ στόχο τήν ἀπό κοινοῦ ἐκμετάλλευσή των. Διότι πόλεμο μέ τό Ἰσραήλ δέν ἀντέχει ἡ Τουρκία.
Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία καί ἡ Ἑλλάς ἀντί νά ζητοῦν ἀπό τούς εὐρωπαίους ἑταίρους μας νά βγάλουν ψηφίσματα πού νά καταδικάζουν τήν συμπεριφορά τῶν Τούρκων, πολύ καλλίτερα θά ἦταν νά προβάλουν ἕνα ὁριστικό βέτο στό ἄνοιγμα καί τό κλείσιμο τῶν φακέλων τῆς ἔνταξης τῆς Τουρκίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου