Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 117: Ψῆφος ἐμπιστοσύνης - Κουβέλης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 117
 
Ἀπό τά πολλά ἀκατανόητα τῆς πολιτικῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ πρόθεση τῆς Κυβέρνησης νά ζητήση ἀπό τήν Βουλή νά τῆς δώση ψῆφο ἐμπιστοσύνης. Ἡ κυβερνητική πλειοψηφία τῶν 154 βουλευτῶν εἶναι δεδομένη καί δέν ὑπάρχει περίπτωση οἱ βουλευτές αὐτοί νά μήν ψηφίσουν ὑπέρ τῆς κυβέρνησης.
Ἀλλά ὅταν θά γίνεται κατόπιν ἡ συζήτηση τῶν καθέκαστων νομοσχεδίων δέν θά προβάλλει πάλι ὁ κάθε κυβερνητικός βουλευτής τίς ἀντιρρήσεις τῆς ἐκλογικῆς πελατείας του καί δέν θά ὑποχρεώνει τόν συντάξαντα τό νομοσχέδιο ὑπουργό σέ συμβιβαστικές τροπολογίες;
 
*
 
Στό συνέδριο τῆς ΔΗΜΑΡ ὁ πρόεδρος της ἀνήγγειλε, ὅτι δέν πρόκειται τό κόμμα του νά ψηφίση Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ὅταν θά γίνη ἡ σχετική διαδικασία στήν παροῦσα Βουλή. Ὁ σκοπός του εἶναι νά ἀκολουθήσουν βουλευτικές ἐκλογές πού θά τίς χάσει ἡ κυβέρνηση καί θά ἀναλάβει τήν ἐξουσία ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Εἶπε ἀκόμη ὅτι δέν θέλει νά κατεβῆ σ’αὐτές ὡς συνιστῶσα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά αὐτοτελῶς γιά νά συγκυβερνήσουν μέ «ἰσότιμη συνεργασία».
Οἱ δημοσκοπήσεις ὅμως δείχνουν, ὅτι ἡ ΔΗΜΑΡ μέ τό 1% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, πού παραμένει μαζί της, δέν θά μπορέση κατεβαίνοντας μόνη της στίς ἐκλογές νά ἐκλέξη βουλευτές. Ἑπομένως γιά νά διασωθῆ ὁ κ. Κουβέλης καί οἱ φίλοι του δέν ἔχουν ἄλλο παρά νά μποῦν στούς συνδυασμούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
Κρῖμα γιά τόν κ. Κουβέλη, πού ἔδειχνε ἐχέφρων ἄνθρωπος καί εὐρωπαϊστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου