Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Α.Δ.: Ποῦ πάει ὁ τόπος;

(“Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ.”/Τεῦχος 177/Ἀπρίλιος 2015)
 
Τήν ὥρα πού ἡ κυβέρνηση πασχίζει νά πάρη λεφτά ἀπό τό «Γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν», κλιμάκιό της ὑπό τόν πρωθυπουργό μέ τόν ἀντιευρωπαϊστή ὑπουργό Λαφαζάνη πῆγε στήν Μόσχα, πού βρίσκεται σέ ἐμπόλεμη κατάσταση μέ τήν Οὐκρανία, τήν ὁποία ἡ Ε.Ε. ἀγωνίζεται νά περισώση. Ἡ Ἑλλάς ἔγινε ὕποπτη πώς ἐπιδιώκει νά ἀποστατήση ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Ὁ τσάρος τῆς οἰκονομίας Μπαρουφάκης δήλωσε στήν Ν. Ὑόρκη, ὅτι δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν τά λεφτά τῆς Τρόϊκας, ἀλλά ἡ ἀνάκτηση τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας. Τί φυσικώτερο ἀπό τό νά ἀπαντήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι: ἀναγνωρίζουμε πώς εἶσθε ἀξιοπρεπεῖς καί κρατοῦμε τά λεφτά μας.
Διακηρύσσει ἡ κυβέρνηση, ὅτι εἶναι ἀμετάκλητη ἡ πρόθεση μας νά παραμείνουμε στήν Ε.Ε. (καί μέ σκοπό νά τήν ἀλλάξουμε συνεργαζόμενοι μέ τό Ποντέμος καί ἄλλα ἀντιευρωπαϊκά κόμματα), ἀλλά ἕνας ὑπουργός δηλώνει, ὅτι ἄν δέν κλείση ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή τήν συμφωνία πού ἐπιδιώκουμε, θά ἀνοίξη ἡ Ἑλλάς τίς πόρτες της στούς λαθρομετανάστες γιά νά κατακλύσουν τήν Εὐρώπη.
 
Κραυγαλέες ἀντιφάσεις
Ὁ ἀναπηρωτής ὑπουργός Πανούσης εἶχε πῆ, ὅτι ἀντί γιά τήν σύγκρουση, θά κάνει διάλογο μέ τούς μασκοφόρους, πού θά τούς πείση νά ἐγκαταλείψουν τήν τρομοκρατία. Μετέγνωσε κατόπιν καί δήλωσε, ὅτι οἱ τρομοκράτες θά ἀντιμετωπιστοῦν δυναμικά.
Ἡ κυβέρνηση δέν υἱοθέτησε τήν ἄποψή του, οἱ μασκοφόροι συνέχισαν νά σπάζουν καί νά λεηλατοῦν τά μαγαζιά, νά βάζουν φωτιά στούς κάδους τῶν ἀπορριμμάτων, σέ λεωφορεῖα καί σέ σπίτια, νά πετοῦν βόμβες μολότωφ στίς διμοιρίες τῶν ἀστυνομικῶν, πού εἶχαν τήν διαταγή νά τούς παρακολουθοῦν διακριτικά ἐξ ἀποστάσεως.
Βρέθηκε ἡ λύση: νά ἀποσυρθοῦν ἀπό τά Ἐξάρχεια οἱ κάδοι τῶν ἀπορριμμάτων καί τό ἀπόσπασμα τῶν ἀστυνομικῶν. Δέν μένει γιά τήν διάσωση τῶν κατοίκων τῆς γειτονιᾶς, ἄλλο παρά νά μετακομίσουν καί ἐκεῖνοι ἀλλοῦ. Ἐπανῆλθε ὁ Πανούσης μέ συνέντευξή του στήν Real News στήν ἄποψη του, ὅτι ἡ τρομοκρατία πρέπει νά ἀντιμετωπιστῆ δυναμικά καί ἄν δέν συμφωνεῖ σ’αὐτό ἡ κυβέρνηση θά παραιτηθῆ. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Σακελλαρίδης τοῦ ἀπήντησε, ὅτι ὁ δρόμος εἶναι ἀνοιχτός. Καί ὁ Πανούσης δέν ἐπέμεινε.
Ἡ κυβέρνηση θέλει νά καταργήση τήν λιτότητα, προσθέτει ὅμως καινούργιους φόρους.
Δηλώνει πώς θέλουμε νά πραμείνουμε στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἀλλά συγχρόνως τήν ἀπειλεῖ πώς ἐάν δέν ἐπιτευχθῆ ὁ ἔντιμος συμβιβασμός πού ἐπιδιώκουμε, θά κάνουμε ἐκλογές ἤ δημοψήφισμα. Προφανῶς προκειμένου νά ἀποχωρήσουμε ἀπό τήν Ε.Ε.
 
Ἡ διάλυση τῆς παιδείας
Τό κεντρικό κτίριο τοῦ Πανεπιστημίου ἔμεινε 19 ἡμέρες ὑπό κατάληψιν. Ὁ πρύτανης διαμαρτύρεται καί ζητᾶ νά ἐπέμβη ἡ Ἀστυνομία. Ὁ εἰσαγγελέας τήν διατάσσει νά ἀποβάλη τούς καταληψίες. Ἡ Ἀστυνομία δέν συμμορφώνεται στήν διαταγή του, διότι ἔχει λάβει ἀπό τήν κυβέρνηση ἀντίθετες ἐντολές.
Ἀπό τήν Νομική Σχολή ἀποχώρησαν μέ τήν ἡσυχία τους οἱ καταληψίες καί συνοδευόμενοι ἀπό ἀπόσταση καί διακριτικά ἀπό τήν Ἀστυνομία βάδισαν στά πολυπαθῆ Ἐξάρχεια γιά νά λάβουν μέρος στίς ἐκεῖ ἀντιεξουσιαστικές ἐκδηλώσεις.
Κατάληψη ἔγινε καί τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὡς ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης μέ τούς φυλακισμένους πού κάνουν ἀπεργία πείνας, διότι κρατοῦνται ἀκόμη στίς φυλακές, ἐνῶ ἔχει κατατεθῆ τό νομοσχέδιο γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους.
Τό κῦμα τῶν καταλήψεων καί τῶν δυναμικῶν ἐκδηλώσεων τῶν μαθητῶν τῶν Λυκείων καί τῶν Γυμνασίων ἐξαπλώνεται σέ ὅλη τήν χώρα.
 
Ἀποκρατικοποιήσεις καί πρόσκληση ἐπενδυτῶν
Ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Φλαμπουράρης εἶναι πολέμιος τῆς ἰδιωτικοποίησης ἐπιχειρήσεων πού ἀνήκουν στό κράτος, στούς ΟΤΑ καί στούς ἄλλους δημόσιους ὀργανισμούς, κατά τό δόγμα πού εἶχε ἀναπτυχθῆ στίς χῶρες τοῦ Παραπετάσματος, πώς ὁ,τιδήποτε κρατικοποιηθῆ, καί ἄν ἔγινε κατά λάθος, δέν ἐπιστρέφεται στούς ἰδιῶτες.
Ἐπειδή ὅμως τό ¨γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν¨ ἐπιμένει πώς πρέπει νά γίνουν ἀποκρατικοποιήσεις, ὥστε τό προϊόν τῆς πώλησης τους νά χρησιμοποιηθῆ γιά τήν μείωση τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους μας, ὁ Φλαμπουράρης καλεῖ ξένους ἐπενδυτές νά ἀγοράσουν τά ἐκποιούμενα, ἀλλά τήν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν καί τήν ἐπίβλεψη θά ἔχει τό κράτος.
Ποιός ξένος θά ἐπενδύση τά λεφτά του σέ μιά τέτοια ἐπιχείρηση;
 
Τό κάζο Κωσταντοπούλου
Ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἔχει δικό της κυβερνητικό πρόγραμμα. Γι’αὐτό ἀναγγέλοντας στόν νέο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τήν ἐκλογή του, τοῦ ἔδωσε μιά σειρά συμβουλῶν γιά τό πῶς πρέπει νά ἀσκήση τό λειτούργημά του.
Ἔθεσε ζήτημα ἐπανάληψης τῆς ψηφοφορίας ὅλων τῶν νόμων πού πέρασε ἡ Βουλή μέ τήν ἀπουσία τῶν φυλακισμένων Χρυσαυγιτῶν βουλευτῶν.
Ἔφτιαξε δική της ἐπιτροπή γιά τήν διεκδίκηση τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων ἀπό τήν Γερμανία. Καί μιάν ἄλλη ἐπιτροπή ἀπό ξένους ¨εἰδήμονες¨ στούς ὁποίους ἀπευθυνόταν στά ἀγγλικά γιά τόν Ἔλεγχο καί τήν Διαγραφή τοῦ χρέους μας πρός τήν Τρόϊκα. Στήν σχετική συνεδρίαση στήν Βουλή δέν προσκάλεσε τήν Ἀντιπολίτευση, ἀλλά τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.
Τελευταῖα εἶπε, ὅτι οἱ μπαχαλάκηδες πού κατέλαβαν τό προαύλιο τῆς Βουλῆς, ἔκαναν μιά ἁπλή ἐκδήλωση διαμαρτυρίας, τήν ὁποίαν ἔχει δικαίωμα νά κάνη κάθε πολίτης. Ὅταν λέρωσαν μέ σπραίϋ οἱ γνωστοί κουκουλοφόροι τό μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη, χωρίς νά ἔχει τήν ἄδεια ἡ Ἀστυνομία νά τούς ἐμποδίση, ἀπεφάνθη ὅτι πρόκειται περί προβοκάτσιας τῶν ἀκροδεξιῶν πού ἔγινε μέ τήν συνεργία τῆς Ἀστυνομίας .
 
Ἡ ἀριστερή ἀντιπολίτευση
Ἡ βασική ἀδυναμία τῆς ἀριστερῆς κυβέρνησης εἶναι ἡ ἀριστερή ἀντιπολίτευσή της. Δέν νοοῦνται ἐδῶ οἱ ἀκροαριστεροί πού εἶναι ἐκτός τῆς κυβέρνησης, ἀλλά ἡ ἀριστερά πτέρυγα τοῦ Σύριζα πού ἀντιπολιτεύεται τήν κυβέρνηση.
α.δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου