Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Γράμμα 333: Γιατί δέν γίνεται συμψηφισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 333
 
Ἄν τό καλοσκεφθοῦμε εἶναι ἀστεῖο, ἐμεῖς νά βουρλιζόμαστε κάθε φορά νά βροῦμε τά λεφτά γιά νά πληρώσουμε τήν συμφωνημένη ἡμέρα τούς Θεσμούς, ὅταν βρίσκεται στά χέρια τους ἕνα μεγαλύτερο ποσόν πού ἔχει περάσει ἡ ἡμερομηνία πού θά ἔπρεπε νά μᾶς τό εἶχαν δώσει. Δέν θά ἦταν καλλίτερο νά τούς στείλουμε μιά ἐντολή συμψηφισμοῦ, νά κρατήσουν ἀπό αὐτά πού μᾶς χρωστοῦν ἐκεῖνα πού τούς χρωστοῦμε;
Τήν ὀρθόδοξη οἰκονομικά αὐτή λύση ἐμποδίζουν οἱ συμφωνίες πού ἔχουμε ὑπογράψει μαζί τους. Ἀπό αὐτές προκύπτει, ὅτι γιά νά λάβουμε τήν νέα χρηματοδότηση πρέπει νά ἔχουμε πραγματοποιήση πρίν τίς μεταρρυθμίσεις πού τούς ἔχουμε ὑποσχεθῆ. Καί αὐτές ἐκκρεμοῦν σέ σχέδια νόμων στήν Βουλή, πού συγκρούονται μέ τίς διάφορες κόκκινες γραμμές τοῦ Σύριζα ἀκόμη καί τοῦ κομματιδίου τοῦ κ. Καμμένου.
Ἀπό τήν πλευρά τους οἱ Θεσμοί δέν θέλουν τήν Πολιτική Συμφωνία, γιατί ξέρουν ὅτι ἅπαξ καί βάλουμε στό χέρι τά λεφτά θά τά ξοδέψουμε γιά νά ἐπιστρέψουμε στήν καλοπέραση καί δέν θά ἀργήσουμε νά εἴμαστε πάλι ἄφραγκοι. Παρά τό νεανικό της σφρῖγος ἡ τωρινή κυβέρνηση εἶναι πολύ πιό δοσμένη στήν ἄνεση ἀπό τίς προηγούμενες.
Τίς ἀγορές ξεγελοῦσε ἄλλοτε τό ἐπίπεδο τῆς εὐζωϊας μας. Δέν ἀνησυχοῦσαν γιά τό ὅτι δέν θά τούς ἐπιστρέψουμε τά δανεικά, καί δέν μᾶς ἐπέβαλλαν ὅρους γιά τήν διαχείρισή τους. Οἱ Θεσμοί δέν ἐμπιστεύονται τήν διαχειριστική ἱκανότητα καί ἐντιμότητά μας καί μᾶς θέτουν ὅρους πού εἶναι κόκκινες γραμμές γιά τά κοινοβούλιά τους.
Ἀλλά ὁ καλός Θεός τῆς Ἑλλάδος, καί ἄν γίνει ἀκόμη ὁ χωρισμός Κράτους καί Ἐκκλησίας, εὐελπιστοῦμε πώς δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου