Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Γράμμα 337: Ἡ καθυστέρηση στήν διαπραγμάτευση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 337
 
Ἐκεῖνος πού χάνει ἕναν πόλεμο ζητᾶ νά μάθη ἀμέσως τί ἀπαιτεῖ ὁ ἄλλος γιά νά κλείση εἰρήνη. Καί τό συμφέρον του εἶναι νά τελειώσουν γρήγορα οἱ διαπραγματεύσεις πρίν καταρρεύση ἐντελῶς ἡ δύναμη τῆς ἀντίστασης του. Ἐξ αντιθέτου ὁ νικητής ἔχει συμφέρον νά καθυστερεῖ ἡ σύναψη τῆς συμφωνίας, ὥστε ὁ ἄλλος νά ὑποχρεωθῆ νά ἀποδεχθῆ μεγαλύτερες ἀκόμη παραχωρήσεις.
Σέ μιά παρόμοια κατάσταση βρισκόμαστε ἐμεῖς σήμερα. Δέν πολεμήσαμε μέ τήν Τρόϊκα, ἀλλά ὁ ἐμφύλιος πόλεμος τῶν κομμάτων καί τῶν συνδικάτων μᾶς ἔφερε στήν θέση τοῦ ἡττημένου. Ἡ ἑλληνική οἰκονομία παρουσιάζει τήν εἰκόνα μιᾶς χαμένης μάχης. Ἡ σωτηρία μας μπορεῖ νά ἐπιτευχθῆ μόνο μέ τήν γενναία ἐνίσχυσή μας ἀπό τήν Τρόϊκα.
Ἡ κυβέρνηση ἔψαξε καί ἀλλοῦ νά βρῆ λεφτά. Στήν Ρωσία, στήν Κίνα, στά Ἑμιρᾶτα, καί ὁ θεός ξέρει ποῦ ἀκόμα, ἀλλά δέν συνάντησε προθυμία νά μᾶς χρηματοδοτήσουν. Νά κάνουν μέν ὁρισμένες ἐπενδύσεις ἄν οἱ ὅροι θά τούς εἶναι ἐπωφελεῖς, ὄχι ὅμως νά μᾶς δανείσουν τό τεράστιο ποσόν πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ἀποπληρωμή τοῦ χρέους μας.
Δέν μᾶς μένει λοιπόν ἄλλη διέξοδος παρά νά ἐπιτύχουμε μεγαλύτερη βοήθεια ἀπό τούς παλαιούς δανειστές μας, σέ τελική ἀνάλυση ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὅτι οἱ ἑταῖροι μας ἔχουν συμφέροντα ἀντίθετα πρός τά δικά μας, ὅτι σκοπός τους εἶναι ἡ ἀποικιακή ἐκμετάλλευσή μας κ.λπ. μποροῦν νά πιστεύουν μόνο ὀλιγοφρενεῖς καί νά ὑποστηρίζουν ἐκεῖνοι πού ἐπιδιώκουν τήν ἐγκαθίδρυση κομμουνιστικοῦ πολιτεύματος. Οἱ ἄλλοι ὅλοι μποροῦμε νά καταλάβουμε ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς χώρας μας εἶναι καί οἰκονομικό συμφέρον τῶν ἑταίρων μας.
Ἄν ὅμως ἀντί νά τούς ὑποβάλλουμε συγκεκριμένα αἰτήματα πού νά μποροῦν νά κοστολογηθοῦν, ἐξακολουθοῦμε νά τούς μιλᾶμε μέ «δημιουργική ἀσάφεια» , ἡ ἀντίδρασή τους φυσικό εἶναι νά θέλουν νά μᾶς δεσμεύσουν χωρίς περιθώρια ἀμφισβήτησης, ὥστε ἡ δαπάνη τους πρός χάριν μας νά μήν πέφτει στόν πίθο τῶν Δαναΐδων. Ἀλλά τά κομμουνιστικῆς ὀρθοδοξίας στελέχη τοῦ Σύριζα δίνουν μάχες κόκκινων γραμμῶν γιά νά βραδύνουν τήν συμφωνία καί νά τήν καταστήσουν ἀκατόρθωτη.
Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς κυβέρνησης δήλωσαν τήν πρώτη φορά, ὅτι ἡ συμφωνία μέχρι τό Πάσχα θά κλείση. Κατόπιν μετέθεσαν τήν προθεσμία στήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Ἀπό ἐκεῖ στήν Πρωτομαγιά καί κατόπιν στήν γιορτή Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Λέγοντας κάθε φορά πόσο ἔχουν πλησιάσει οἱ ἀπόψεις τῶν δύο πλευρῶν. Αὔριο καί πάλι δέν πρόκειται ἡ κυβέρνηση νά τά βρῆ μέ τούς Θεσμούς καί ἔχει ἀρχίσει ἡ κουβέντα πώς αὐτό θά γίνη τόν Ἰούνιο. Ἐν τῶ μεταξύ τά κρατικά καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα ἀδειάζουν.
Ἄν ὁ στόχος τοῦ Ἰουνίου καί πάλι δέν εὐωδοθῆ, ἡ ἐπίτευξη συμφωνίας κινδυνεύει νά γίνη περιττή γιατί ἡ ἑλληνική οἰκονομία δέν θά ὑπάρχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου