Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Γράμμα 344: Ὁ Ἔντιμος Συμβιβασμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 344
 
Ἐάν τηροῦσε ὁ κ. Πούτιν τήν ἐξαγγελία τοῦ κ. Τσίπρα, ὅτι θά μᾶς προκαταβάλη τά τέλη πολλῶν ἐτῶν γιά τήν διέλευση ἀπό τό ἑλληνικό ἔδαφος τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου πού μελετᾶ νά κατασκευάση ἡ Ρωσία, δέν θά εἴχαμε ἀνάγκη τά λεφτά τῆς Τρόϊκας. Τό ἴδιο καί ἄν ἡ Κίνα ἐνδιαφερόταν γιά μιά μεγαλύτερη ἐπένδυση στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ἀποβάθρα ἐκφορτώσεως τῶν ἐμπορευμάτων της στόν Πειραιᾶ. Τίς ἐπενδύσεις σέ μιά χώρα ἀβέβαιου δημοσιονομικοῦ καθεστῶτος καί μέ ἐπαναστατικές ἀναταράξεις φοβοῦνται οἱ ξένοι ἐπιχειρηματίες.
Ὅσο καί ἄν προτιμᾶ ὁ κ. Τσίπρας μέ τήν κ. Κωνσταντοπούλου τήν ἐπιστροφή στήν ἀξιοπρεπῆ δραχμή καί τήν ἀνεξαρτησία, τά νούμερα δέν βγαίνουν. Ὁ Ἔντιμος Συμβιβασμός παρά τά ἐπώδυνα στοιχεῖα του, εἶναι ἀναπόφευκτος. Καί μέ μιά καλλίτερη ἑπόμενη ἑλληνική κυβέρνηση θά ἐπιτύχουμε τήν βελτίωση τοῦ περιεχομένου του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου