Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Γράμμα 318: Πρωτομαγιάτικο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 318
 
Ὁ Μάϊος μᾶς ἔρχεται
ἐμπρός βῆμα ταχύ,
νά τόν προϋπαντήσουμε
παιδιά στήν ἐξοχή
 
Αὐτό τραγουδοῦσαν τά παλιά χρόνια οἱ Ἑλληνόπαιδες. Σήμερα μεγάλοι μικροί, ἀναρρωτιόμαστε ἄν καί τόν Μάϊο θά βρεθοῦν λεφτά γιά νά πληρωθοῦν οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις.
Ὁ κ. Τσίπρας εἶχε πεῖ, ὅτι μέχρι τίς 5 Μαΐου (πού γιορτάζει ἡ Ἁγία Εἰρήνη) (ἀλλά τό πιθανώτερο καί νωρίτερα) θά ἔχει λήξει ἡ ἀντιμαχία μέ τούς ἑταίρους μας καί θά συνάψουμε ἀνακωχή (Ἐνδιάμεση Συμφωνία) γιά νά εἰσπράξουμε τήν δόση πού καθυστερεῖ. Τώρα ἔχει μετατεθῆ τό τέλος τῆς προθεσμίας στίς 10 Μαΐου. Ἔστω ὅμως καί γιά τίς 10 Μαΐου, ἡ Ἐνδιάμεση Συμφωνία εἶναι ἀπαραίτητη. Σᾶς παρακαλοῦμε κ. Τσίπρα νά παραχωρήσετε ἀνακωχή στούς ἑταίρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου