Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Γράμμα 345: Χρεωκοπία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 345
 
Τό γεγονός ὅτι δανειζόμασταν ἐπί χρόνια γιά νά συντηροῦμε τήν καλοπέρασή μας, ὥσπου αὐτοί πού μᾶς δάνειζαν ἄρχισαν νά μᾶς τά γυρεύουν πίσω, ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἔχουμε διαχειριστική ἱκανότητα.
Ἀφήνοντας κατά μέρος τήν Ἀγορά πού μᾶς δάνειζε μέ ἐμπορικά κριτήρια καί ζητοῦσε πλέον νά τῆς ἐπιστρέψουμε τά δανεικά, στραφήκαμε πρός τούς Θεσμούς γιά νά μᾶς δώσουν οἰκονομική βοήθεια. Ἀλλά αὐτοί θέτουν ὅρους, ὅτι τά χρήματα πού θά μᾶς δώσουν, πέραν ἀπό τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους μας πρός τήν Ἀγορά, θά διατεθοῦν γιά τήν ἀνόρθωση τῆς οἰκονομίας μας καί ὄχι γιά τήν διατήρηση τῆς εὐζωΐας μεγαλυτέρων καί μικροτέρων κύκλων ἡμετέρων. Καί θέλουν ἐπιπλέον νά ἐπιβλέπουν ἀπό κοντά τήν τήρηση αὐτῶν πού θά συμφωνηθοῦν.
Ἡ κυβέρνηση τοῦ Σύριζα ἀπαντᾶ ὅτι δέν τῆς εἶναι δυνατόν νά δεχθῆ ἕναν Ἔντιμο Συμβιβασμό, πού θά εἶναι πολύ ἐπαχθής γιά τό φτωχότερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί γι’αὐτό ζητᾶ Πολιτική Συμφωνία, πού νά μήν τήν δεσμεύει μέ νούμερα. Οἱ Θεσμοί ξέρουν, ὅτι αυτό θά σημάνει τήν συνέχιση τῆς κακῆς διαχείρισης καί ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς ἀναπηρίας τῆς χώρας μας. Γι’αὐτό δέν κλείνει ἡ συμφωνία καί μένουν κλειστά τά κεμέρια τῶν ξένων καί φτωχαίνουμε καθημερινῶς περισσότερο ἐμεῖς.
Ἀπό τήν δύναμη τῆς συνήθειας γίνεται λόγος γιά τόν κίνδυνο πτωχεύσεως μας. Στήν πραγματικότητα ἔχουμε περιέλθει σέ χρεωκοπία, τήν βαρύτερη μορφή τῆς πτώχευσης. Ἀφοῦ τό κράτος ἐξακολουθεῖ νά εἰσπράττει, ἀλλά πληρώνει τίς ὀφειλές του ἐπιλεκτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου