Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Γράμμα 346: Ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 346
 
Ἀνέκαθεν ἄλλαζε ἀπρόοπτα ὁ καιρός καί γιά λίγες ὧρες τό καλοκαῖρι γινόταν χειμώνας. Μέ κατακλυσμιαῖες βροχές, χαλαζόπτωση, ἀνεμοστρόβιλους καί κρύο. Ἀλλά αὐτό συνέβαινε μία ἤ δύο φορές ἴσως τό χρόνο, ἐνῶ τώρα συμβαίνει κάθε μέρα. Καί ἄν δέν συμβῆ στήν περιοχή τῆς κατοικίας μας θά γίνη λίγο πιό πέρα.
Τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα δέν μπορούσαμε νά προβλέψουμε γιατί εἴχαμε ἀτελή γνώση τῶν διαδικασιῶν τῆς φύσης. Σήμερα ἡ μετεωρολογική ἐπιστήμη ἔχει κάνει μεγάλη πρόοδο καί αἰφνιδιαζόμαστε λιγότερο. Ἀλλά τό πότε καί τί θά συμβῆ παραμένουν ἀρκετά αἰνιγματικά. Τόσο πού εἶναι παράτολμο νά βγαίνουμε ἀπό τό σπίτι μας χωρίς ὀμπρέλα στό χέρι. Πρέπει δέ νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά κατάρρευση κτισμάτων καί τήν ἀπώλεια τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς.
Τό βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε καταστρέψει τόν κλιματικό κύκλο τοῦ πλανήτη μέ τήν μεγάλη ρύπανση τῆς ἀτμόσφαιρας ἀπό τίς μηχανές πού χρησιμοποιοῦμε. Ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ κόσμου δέν μπορεῖ νά συμφωνήση σέ μιά δραστική προσπάθεια περιορισμοῦ τῶν ρύπων, γιατί τά ἀπαιτούμενα μέτρα θά τήν φέρουν σέ ἀντίθεση μέ τούς ψηφοφόρους καί τούς παντοειδεῖς ὑποστηρικτές της.
Ἔτσι ἡ τωρινή συμφορά θά συνεχίζεται καί θά ἐπαυξάνει μέ τελικό κίνδυνο νά ἐξαφανίση τήν ζωή ἐπί τῆς γῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου