Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Γράμμα 331: Στουρνάρας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 331
 
Ἡ κυβέρνηση σάν νά μήν ἔχει ἀνοίξει ἀρκετά μέτωπα πραγματοποιεῖ ἐκστρατεία ἐναντίον τοῦ Διοικητῆ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.
Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ σημερινός πρωτοσέλιδος τίτλος τῆς κυβερνητικῆς ¨Ἐφημερίδας τῶν Συντακτῶν¨. Πλάϊ στήν φωτογραφία τοῦ κ. Στουρνάρα γράφει «Οἱ ἐντιμότατοι φίλοι του» παραπέμποντας σέ μιά παλιά γκαγκστερική κωμωδία. Ἐπεξηγεῖ δέ πιό πέρα ὅτι αὐτοί εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης καί μεγάλα ἐγχώρια καί ξένα συγκροτήματα μέσων ἐνημέρωσης.
Τά ἁμαρτήματα τά ὁποῖα τοῦ καταμαρτυρεῖ ἡ κυβέρνηση κλικακώνονται στόν χρόνο. Ὁ ὑπουργός Παραγωγικῆς Ἀνασυγκρότησης (!) κ. Λαφαζάνης εἶπε ὅτι τόν βαρύνει τό ἔγκλημα τῆς ἰδιωτικοποίησης τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας, στήν ὁποίαν συνέπραξε ὡς ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν καί ὅτι τό ἔγκλημά του θά διερευνηθῆ πλήρως στίς πολιτικές καί ποινικές διαστάσεις του καί δέν θά μείνει ἀτιμώρητο. Ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τῆς κυβέρνησης κ. Φίλης τόν ἐγκαλεῖ, ὅτι τρέφει πολιτικές φιλοδοξίες (σάν νά εἶναι κάτι ἐπίμεμπτο) καί τόν προειδοποιεῖ νά τίς ξεχάσει.
Ἀλλά τό βασικό πειστήριο γιά τήν ἐγκληματικότητα τοῦ «ἀρχιτραπεζίτη» εἶναι ἕνα e-mail ἀνυπόγραφο πού στάλθηκε σέ δύο δημοσιογράφους, τῶν ὁποίων δημοσιεύθηκαν μόνο τά ἀρχικά, γιά τά οἰκονομικά ἀποθέματα τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, τά ὁποῖα τούς προκαλοῦν ἐπικίνδυνο πρόβλημα ρευστότητας.
Ἀλλά ὁ Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ θεσμικός ἐπιτηρητής τῆς οἰκονομίας καί πρέπει νά ἐνημερώνει τήν κυβέρνηση καί τήν ἀντιπολίτευση καί τήν κοινή γνώμη γιά τίς ἐξελίξεις της. Ἄν τό ἐπίμαχο e-mail εἶναι γνήσιο καί ἄν αὐτό περιέχει λανθασμένα στοιχεῖα, γιατί δέν βγαίνει ἡ κυβέρνηση νά ἀνακοινώση τά σωστά;
Διότι ἁπλούστατα θέλει νά ἐκπορθήση μιά ἄλλη θέση κλειδί. Ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πού ἀποτελεῖ κρίκο της ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἔχει ἁρμονική συνεργασία μέ τόν κ. Στουρνάρα καί θεωρεῖ, ὅτι στοχεύει ἐκείνην ἡ κυβερνητική μερίδα πού τοῦ ζητᾶ νά παραιτηθῆ. Γιά ἄλλη μιά φορά οἱ συνιστῶστες ἔπλεξαν ἕνα κουβάρι γύρω στόν τόπο μας πού τόν τραβᾶ μακριά ἀπό τήν Εὐρώπη.
Ἄν ἀληθεύει μιά κατηγορία ἐναντίον τοῦ κ. Στουρνάρα, εἶναι ὅτι γιά πολύν καιρό ἔχει σιωπήσει γιά τήν τρελλή οἰκονομική πολιτική τῆς σημερινῆς κυβέρνησης, προκειμένου νά μήν δυσχεράνη τήν θέση της μέ τήν Εὐρώπη πού ἀποδομοῦν οἱ ἀριστερίστικες συνιστῶσες τοῦ Σύριζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου