Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Γράμμα 335: Παιγνίδια μεταξύ πολιτικῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 335
 
Θά ἀποτελέση τήν ἀποκορύφωση τῆς πολιτικῆς ἐπιπολαιότητας τό νά μήν ψηφίσουν στήν Βουλή τήν ἐπικύρωση τοῦ «Ἔντιμου Συμβιβασμοῦ» ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα μέ τίς σημερινές εἰδήσεις. Ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή θά ἦταν δυσμενέστερη ἀπό τό Μνημόνιο πού εἶχε ἀποδεχθῆ ἡ προηγούμενη κυβέρνηση, ἦταν γνωστό. Ὁ χρόνος πού πέρασε λειτούργησε εἰς βάρος μας καί ἡ συμπεριφορά τῆς κυβέρνησης Τσίπρα ἀπέδειξε τήν ἀνάγκη οἱ δεσμεύσεις της νά γίνουν πιό σφιχτές.
Ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι δέν παύουν νά εἶναι φίλοι μας καί ἐφ’ὅσον διατηρεῖται ἡ παραμονή μας στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια νά θέλουν νά συμβάλουν καθοριστικά στήν ἔξοδό μας ἀπό τήν τρομακτική κρίση στήν ὁποίαν ἔχουμε βυθιστῆ. Ἰδιαίτερα ὁ κ. Σαμαρᾶς μέ τήν συμμετοχή τῆς Ν.Δ. στό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μπορεῖ νά λάβη γνώση τοῦ σχεδίου τῆς συμφωνίας πού ἑτοιμάζουν στίς Βρυξέλλες καί νά τούς ὑποδείξη τίς χρησιμότητες μιᾶς τροποποίησης του.
Ἡ καταψήφιση τοῦ νόμου γιά τόν «Ἔντιμο Συμβιβασμό» ἀπό μέρους τῶν τριῶν προαναφερθέντων κομμάτων καί τῶν ΑΝ-ΕΛ (πού θυμήθηκαν ξαφνικά τήν ἰδιαιτερότητά τους) σέ συνδυασμό μέ τούς βουλευτές τῶν ἀριστερῶν συνιστωσῶν τοῦ Σύριζα, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν στό σκίσιμο τοῦ Μνημονίου, θά ρίξη τήν κυβέρνηση. Εἶναι δύσκολο νά τήν διαδεχθῆ κοινοβουλευτικό σχῆμα. Χωρίς δέ τά λεφτά τοῦ «Ἔντιμου Συμβιβασμοῦ» ἡ ἀνοιχτή χρεωκοπία θά εἶναι ζήτημα ἡμερῶν.
Ἡ κατακρήμνιση τῆς κυβέρνησης Τσίπρα θά ἀποτελέση γλυκειά ἐκδίκηση γιά τήν ἀντιπολίτευση. Ἀλλά τά παιγνίδια τῶν πολιτικῶν δέν θά γιατρέψουν τήν ἀνάγκη τοῦ τόπου.
Περιμένουμε, ὅτι οἱ μυαλωμένοι βουλευτές τῆς Ἀντιπολίτευσης δέν θά ἀκολουθήσουν τήν ἐγωτιστική γραμμή τῶν ἀρχηγῶν τους, ἀλλά τό συμφέρον τοῦ τόπου μας.
Ὁ Ἔντιμος Συμβιβασμός δέν εἶναι τό τέλος τῆς Ἱστορίας. Ἄν στήν ἐφαρμογή του παρουσιάσει μεγαλύτερα βάρη γιά μᾶς ἀπό ὅ,τι προβλεπόταν καί χειροτερέψη τήν θέση μας, οἱ ἀντισυμβαλλόμενοι πού εἶναι ἑταῖροι καί φίλοι μας, θά εἶναι πρῶτοι πού θά ζητήσουν νά τόν τροποποιήσουν πρός τό συμφέρον μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου