Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Γράμμα 334: Ἐθνική ἀξιοπρέπεια καί δίσκος ἐπαιτείας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 334
 
Τελικά ἐπιθυμεῖ ἡ Κυβέρνηση τόν Ἔντιμο Συμβιβασμό ἤ τήν Ρήξη;
Ὁ Σύριζα ἀποδείχθηκε ὅτι εἶναι πράγματι ἕνα ἄθροισμα συνιστωσῶν μέ ποικιλία ἰδεολογικῶν πεποιθήσεων, πού συμμάχησαν γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀπόλαυση τῆς ἐξουσίας. Ὁ ἀρχηγός τῆς συμμαχίας, πού ἔγινε πρωθυπουργός, ἀγωνίζεται τώρα γιά νά κρατᾶ πρός τά ἔξω ἑνιαία τήν ἐμφάνισή της.
Ἔτσι ἡ Κυβέρνηση καί θέλει ἀπό τή μιά μεριά τά λεφτά τῆς Τρόϊκας, πού γιά νά μᾶς τά δώση ἀπαιτεῖ νά βάλουμε σέ τάξη τό οἰκονομικό χάος μας, καί χωρίς αὐτά θά περιπέση ὁ λαός, τό ἐκλογικό σῶμα, σέ ἄγρια φτώχεια, καί θέλει ἀπό τήν ἄλλη νά ἱκανοποιεῖ τά στελέχη της πού αἰσθάνονται βαθύ μῖσος γιά τήν καπιταλιστική Εὐρώπη, διότι ἀλλιῶς θά ρίξουν τήν κυβέρνηση.
Τό βιντεάκι στούς σταθμούς τοῦ Μετρό γιά τά δεινά πού τραβήξαμε ἀπό τούς Γερμανούς στήν Κατοχή, εἶναι ὅ,τι πρέπει γιά νά αἰσθάνονται οἱ γερμανοί τουρίστες ὅτι ἀπειλοῦνται καί νά πάψουν νά ἔρχονται καί νά μᾶς ἀφήνουν τά λεφτά τους. Ἡ «Αὐγή» καί τά ἄλλα φύλλα τοῦ κυβερνητικοῦ δημοσιογραφικοῦ ἀστερισμοῦ ἀποδίδουν στήν Εὐρώπη ἰμπεριαλιστική διάθεση γιά τήν οἰκονομική ἐκμετάλλευση τῶν ἄλλων λαῶν. Ἡ κ. Κωνσταντοπούλου μέ τό φέουδο πού ἔχει δημιουργήσει γύρω ἀπό τήν πολυθρόνα της προβάλλει ἀξιώσεις ἀποζημίωσης ἀπό τούς Εὐρωπαίους καί γιά τά εὐνοϊκά δάνεια πού μᾶς προσέφεραν, ἐνῶ ἤξεραν ὅτι δέν μποροῦμε νά τά ἐξωφλήσουμε.
Ἄν ὁ κ. Τσίπρας ἐπιδιώκει νά λάβουμε πράγματι τά λεφτά πού ζητοῦμε ἀπό τούς δανειστές/χρηματοδότες μας, πρέπει νά συμμαζέψη τούς ἔξαλλους τῆς παράταξής του. Ἄν ὅμως συμφωνεῖ μ’αὐτούς, ὅτι δέν εἶναι τά λεφτά πού μετροῦν ἀλλά ἡ ἀξιοπρέπεια, πρέπει νά ἐπιθυμεῖ τήν ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων καί τήν ἀπομόνωσή μας μέσα σέ οἰκονομική ἐξαθλίωση. Ἀλλά ποιάν ἀξιοπρέπεια θά ἔχουμε, ὅταν θά ἁπλώνουμε τό πιατελάκι τῆς ἐλεημοσύνης γιά νά ἐπιβιώσουμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου