Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Γράμμα 339: Δήμαρχος Καμίνης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμ. 339
 
Τόν τελευταῖο καιρό συνεργεῖα τοῦ Δήμου ξηλώνουν τά πεζοδρόμια γιά νά βάλουν καινούργιες πλάκες. Συγχρόνως ἀνοίγουν αὐλάκια στά ὁδοστρώματα γιά νά περάσουν κάποιους σωλῆνες. (Καί ὅπως σέ κάθε προηγούμενη διάνοιξη αὐλακιῶν, ἡ ἐπικάλυψή τους ἀφήνει μιά διαφορά ἑκατοστῶν ἀπό τίς ὄχθες τους, κατάλληλη γιά στραμπούληγμα ποδιῶν.)
Γιατί σέ ἐποχή δημοσιονομικῆς λιτότητας ξοδεύονται χρήματα γιά ἕνα ἔργο διόλου ἐπεῖγον; Ἡ ἀπάντηση τῶν ὀπαδῶν τοῦ Δημάρχου εἶναι, ὅτι ἔτσι βρίσκουν ἐργασία ὁρισμένοι ἄνεργοι καί ὅτι πιθανόν ἀπορροφῶνται καί κάποια ποσά εὐρωπαϊκῆς βοήθειας πού εἶχαν μείνει ἀνεκμετάλλευτα.
Τό πρακτικό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς δημοτικῆς πολιτικῆς εἶναι, ὅτι ἡ ὁδός Διδότου πού τέμνει τήν γραμμή τῆς συγκοινωνίας μεταξύ τῶν γραφείων τῆς Ἐφημερίδας τοῦ ΚΣΜ καί τῆς αἴθουσας τῶν Δευτεριάτικων Συγκεντρώσεων του, νά ἔχει γίνει δύσβατη καί ἐπικίνδυνη. Ἀχρηστευμένα πεζοδρόμια, ὀρύγματα στό ὀδόστρωμα, πού γιά νά τά διαβῆς πρέπει νά κάνης δολιχοδρομίες, μέ κίνδυνο νά πέση ἕνα αὐτοκίνητο ἤ ἕνα μηχανάκι στήν πλάτη σου.
Ἤδη ξεκίνησε ἀνάλογη ἐπιχείρηση ἀνακατασκευῆς τῆς ὁδοῦ Σκουφᾶ. Κλείσιμο πεζοδρομίων καί ὄρυγμα πού διχοτομεῖ τό κατάστρωμα τοῦ δρόμου. Θά πρέπει λοιπόν νά χρησιμοποιοῦν ἑλικόπτερα καί ἀερόστατα οἱ περίοικοι;
Μένει τό ἐρώτημα ἄν ἔχουν ἐξασφαλισθῆ τά ἀστρονομικά ποσά, πού θά ἀπαιτεῖ μιά γενική ἀνάπλαση τῶν δρόμων τῆς Ἀθήνας ἤ πρόκειται γιά ἔργα προθήκης σέ μιά κεντρική συνοικία της;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου