Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Γράμμα 329: Τό Δημοψήφισμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 329
 
Ἡ κυβέρνηση εἶχε ἐκφράσει στά τέλη τοῦ Ἀπριλίου τήν βεβαιότητά της γιά τήν σύναψη τῆς Ἐνδιάμεσης Συμφωνίας στό Εὐρωγκρούπ πού ἔγινε χθές - ἄν ἡ συμφωνία δέν ἔκλεινε νωρίτερα, πού θά ἦταν, ἔλεγε, τό πιό πιθανόν. Γιά ἄλλη μία φορά τά πράγματα δέν ἐτίμησαν τήν αἰσιοδοξία της.
Τό Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης σημείωσε τίς καλές προθέσεις τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἀλλά καί τήν ἀνάγκη νά ἐντείνη τήν προσπάθειά της γιά νά καλυφθοῦν ταχύτερα τά θέματα πού παραμένουν ἀνοικτά.
Τό πρόβλημα τῆς ὑπέρβασης τῶν κόκκινων γραμμῶν τοῦ κυρίαρχου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τῶν κόκκινων γραμμῶν τῶν ὄχι λιγότερο κυρίαρχων λαῶν τῆς Φινλανδίας καί τῆς Σλοβακίας παραμένει. Πολλοί ὑπουργοί μας γυρεύουν γιά τήν προώθηση πολιτικῆς λύσης νά γίνη Δημοψήφισμα. Ἡ μεγάλη ἔκπληξη εἶναι, ὅτι ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς Δημοψηφίσματος τοποθετήθηκε καί ἀπό τήν ἀπέναντι ὄχθη ὁ κ. Σώϋμπλε: ἄν θέλουν Δημοψήφισμα οἱ Ἕλληνες, γιατί νά μήν τό κάνουν;
Δημιουργική ἀσάφεια περιβάλλει τήν πρόταση διεξαγωγῆς Δημοψηφίσματος. Ἐάν μέν τό ἐρώτημα πού θά τεθῆ στόν ἑλληνικό λαό, περιέχει ἀνώδυνες γενικότητες, τό ἀποτέλεσμά του δέν θά ἀλλάξη τίποτε. Ἐάν θέση τό πολύ οὐσιαστικό θέμα τῆς ἐξόδου ἀπό τήν ζώνη τοῦ Εὐρώ, ἀπό ὅλες τίς δημοσκοπήσεις εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ψηφοφόρων θά ἀπαντήση Ὄχι. Καλλίτερα λοιπόν ὁ κ. Τσίπρας νά ἐπισπεύση τήν ὑπογραφή τοῦ Ἔντιμου Συμβιβασμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου