Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Τά πυρηνικά ἐργοστάσια

(“Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ.”/Τεῦχος 177/Ἀπρίλιος 2015)
 
Τόν ρόλο τοῦ Κακοῦ Ἀνθρώπου σύμπαντος κόσμου ἔχει ἀναλάβει στίς μέρες μας ὁ κ. Ταγίπ Ἐρντογάν. Πρίν 200 χρόνια τό ἀσκοῦσε ὁ Μέττερνιχ, ἀλλά ἐκεῖνος τερμάτισε τούς πολέμους, γιά νά καταπνίγει τίς ἐπαναστάσεις τῶν λαῶν. Ὁ Ἐρντογάν ἔχει καταπνίξει τίς ἐπαναστάσεις μέσα στήν ἐπικράτειά του καί ἐξαπολύει πολέμους ἤ ἀπειλεῖ μ’αὐτούς τούς γείτονες πού ἀντιτάσσονται στά κελεύσματά του. Ὁ κατ’ὄνομα πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καί στήν οὐσία Πατισάχ, ἐπεμβαίνει μέ τόν στρατό του πότε στήν μία καί πότε στήν ἄλλη ἀραβική χώρα καί ἐφοδιάζει διαδοχικά τά ἀντίπαλα κινήματα γιά νά δεσπόζει στήν Μέση Ἀνατολή. Ἔχει κάνει τήν χώρα του γέφυρα γιά νά περνοῦν οἱ ἰσλαμιστές τρομοκράτες στήν Δύση, προκειμένου νά ἐπικρατήση σέ ὅλο τόν κόσμο ὁ μωαμεθανισμός.
Ἡ Κύπρος εἶναι ἡ χώρα πού δέχεται σήμερα πρωτίστως τίς ἀπειλές του, ἐπειδή δέν τοῦ ἐκχωρεῖ τήν ΑΟΖ κάτω ἀπό τά νότια παράλιά της. Τήν Ἑλλάδα ἀπειλεῖ μέ πόλεμο ἄν αὐξήσουμε τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη μας σύμφωνα μέ τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, πολλῶ δέ μᾶλλον ἄν ἐπιχειρήσουμε γεωτρήσεις γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὑποθαλάσσιου χώρου τοῦ Αἰγαίου.
Τό μπαστούνι πού κραδαίνει εἶναι ἕνα πυρηνικό ἐργοστάσιο, πού ἔχει κατασκευάσει στίς ἀκτές τοῦ Εὐξείνου. Ὑποτίθεται ὅτι μ’αὐτό παρέχει ἠλεκτρικό ρεῦμα, τό ὁποῖο λέει ὅτι τοῦ χρειάζεται, καίτοι διαθέτει ἄφθονο ἀπό ἀνανεώσιμες πηγές, τά ἀστείρευτα νερά τῶν ποταμῶν τῆς Μικρασίας πού κινοῦν ἠλεκτρογεννήτριες. Ὅλοι ξέρουν ὅτι σέ ἕνα πυρηνικό ἐργοστάσιο κατασκευάζεται πολύ εὔκολα μία πυρηνική βόμβα. Ἀφοῦ τελείωσε τό πρῶτο τέτοιο ἐργοστάσιο, ἄρχισε νά κατασκευάζει ἤδη ἕνα δεύτερο καί προκήρυξε διαγωνισμό γιά τήν κατασκευή ἑνός τρίτου. Λεφτά καί τεχνογνωσία ἀπό τήν Κίνα.
Ἡ Ἀμερική δέν τόν φρενάρει, διότι ἡ Τουρκία εἶναι ὁ καίριος ἀντίπαλος τοῦ Ἰράν, στήν κυριαρχία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Τό Ἰράν ζητᾶ νά κατασκευάση καί ἐκεῖνο πυρηνικό ἐργοστάσιο γιά τήν παραγωγή ἠλεκτρισμοῦ, ὅταν σωθοῦν κάποτε τά τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου στό ὑπέδαφός της. Ἡ Ἀμερική ἔχει ἄρει τίς ἀντιρρήσεις της, ἀλλά ζητᾶ νά τῆς ὑποσχεθῆ τό Ἰράν, ὅτι δέν θά φτειάξη πυρηνική βόμβα. Ἐκεῖνο ἐξαρτᾶ τήν παροχή αὐτῆς τῆς ὑπόσχεσης μέ τήν ἀναγνώριση ἀπό μέρους τῆς Ἀμερικῆς ὅτι ἡ Ἰσλαμική Δημοκρατία εἶναι ὄντως δημοκρατική ! Διαφορές περί ὄνου σκιᾶς, πού θά βροῦν εὔκολα τρόπο νά παρακάμψουν οἱ διπλωμάτες μέ μιά δημιουργική ἀσάφεια.
Ἐμεῖς θά ἔπρεπε πρό πολλοῦ νά εἴχαμε ἀποκτήσει πυρηνικό ἐργοστάσιο γιά τήν παραγωγή ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κλπ. Τό ἐμπόδιζαν οἱ εἰρηνιστές καί οἱ οἰκολόγοι μας λέγοντας, πώς τό ἔδαφος τῆς χώρας μας εἶναι σεισμογενές, οἱ Ἕλληνες ἐργάτες ἀφηρημένοι κλπ. Μέ κάτι τέτοια ἐπιχειρήματα εἶχαν σταματήσει οἱ ὁμόλογοι τους τήν κατασκευή πυρηνικοῦ ἐργοστασίου στήν Αὐστρία, ἐνῶ λίγα χιλιόμετρα πιό πέρα οἱ Οὗγγροι ὑπό τήν σκέπη τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης λειτουργοῦσαν τό δικό τους. Ἐάν συνέβαινε ἕνα ἀτύχημα τύπου Τσερνομπίλ στήν Οὑγγαρία δέν θά ἀργοῦσαν νά φτάσουν νά πετάξουν τά ραδιοϊσότοπα στήν Βιέννη.
Τώρα πού πολλαπλασιάζονται οἱ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου ἀπειλές τῆς Τουρκίας, γίνεται ἐπιτακτικό νά ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς πυρηνικό ἐργοστάσιο παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κλπ. Τό ὁποῖο θά βοηθοῦσε πραγματικά τήν οἰκονομία μας, ἀφοῦ δέν ἔχουμε ἐπαρκῆ ἠλεκτροπαραγωγή καί ἀγοράζουμε ἠλεκτρικό ρεῦμα ἀπό τρίτες χῶρες. Ἀλλά τό κόστος τῆς κατασκευῆς του εἶναι μεγάλο καί οἱ Θεσμοί, πού ἀπό τρεῖς ἔχουν γίνει τέσσερις μέ τόν ΟΟΣΑ τόν ὁποῖον ἐκάλεσε ὁ Τσίπρας νά μᾶς συμβουλεύει στόν ἀγώνα κατά τῆς λιτότητας, δέν θά ἐπιτρέψουν μέ τίποτε αὐτήν τήν δαπάνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου