Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Γράμμα 343: Πόλεμος πάντων πατήρ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 343
 
διδάσκει ὁ Ἡράκλειτος. Ὁ Σύριζα ἐφαρμόζοντας τό ρητό τοῦ μεγάλου Ἴωνα φιλοσόφου ἄνοιξε πρίν ἀναλάβη ἀκόμη τήν ἐξουσία πλῆθος ἀπό μέτωπα καί προσθέτει διαρκῶς καινούργια. Πρωτίστως ἔχει ἀποδυθεῖ σέ ἀντιπολίτευση κατά τῆς Ἀντιπολίτευσης. Ἡ χθεσινή ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς του ἐπανέρχεται συνεχῶς στά ἁμαρτήματα τῶν κομμάτων πού διαχειρίστηκαν προηγουμένως τήν ἐξουσία. Ὅτι ἀποδέχθηκαν τό Μνημόνιο, ὅτι πῆραν λεφτά ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τά χάρισαν σέ ξένους, ὅτι ρήμαξαν τόν δημόσιο προϋπολογισμό γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν κάστα τῶν ἐκλεκτῶν τους, ὅτι παρέδωσαν στήν τωρινή κυβέρνηση καμμένη γῆ. Ἀλλά καί ὅτι σήμερα ἔχουν συμμαχήσει μέ τήν ἀντιδραστική Εὐρώπη, ὑποστηρίζοντας τήν ἀξίωση της νά ἐφαρμόση λιτότητα ἡ χώρα μας, πρᾶγμα πού ἐμποδίζει τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη καί μεγαλώνει τήν φτώχεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Στό ἐσωτερικό μέτωπο, τά ΜΜΕ, πού χάνουν τήν προνομιακή θέση τους, ἔχουν ἀποδυθῆ σέ καθημερινό ἀγώνα ἐναντίον τῆς κυβέρνησης καί μεγιστοποιοῦν τίς δυσκολίες καί τίς (ἀναπόφευκτες) μικρές ἀποτυχίες της. Ἡ ὀλιγαρχία πού εὐνοήθηκε καί ἰσχυροποιήθηκε κατά τήν τελευταία 25ετία, δίνει τόν ὕστατο ἀγώνα ἐναντίον τῆς προώθησης ἑνός ριζικά διαφορετικοῦ κοινωνικοῦ καί οἰκονομικοῦ μοντέλου, πού θά βασίζεται στήν ἀναδιανομή τοῦ πλούτου, στήν προώθηση τῆς ἰσότητας, στόν σεβασμο τῆς δημόσιας περιουσίας, στήν στήριξη τῶν κοινῶν ἀγαθῶν, στήν στήριξη τῆς μισθωτῆς ἐργασίας, στόν σεβασμό τοῦ περιβάλλοντος. Ἀλλά ὁ Σύριζα δέν φοβᾶται γιατί ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν κρίση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἐμεῖς παρατηροῦμε ὅμως πώς ὁ πόλεμος βρίσκεται καί μέσα στίς τάξεις τοῦ Σύριζα. Ἄλλοι ἀπό τά στελέχη του εἶναι ὑπέρ τοῦ Ἔντιμου Συμβιβασμοῦ, ἄλλοι ὑπέρ τῆς ὑποβολῆς του σέ ἐγκριτικό δημοψήφισμα, ἄλλοι ἐναντίον κάθε συμβιβασμοῦ καί ὑπέρ τῆς ἐπιστροφῆς στήν ἐθνική ἀξιοπρέπεια καί τήν δραχμή. Οἱ συνιστῶσες τοῦ Σύριζα δίνουν ἕναν πολυμέτωπο ἀγώνα.
Ἐκεῖ πού ἐπικρατεῖ εἰρήνη καί κατανόηση, εἶναι μέ τούς ἀντιεξουσιαστές. Μποροῦν νά κατεβάζουν τούς ἐπιβάτες ἀπό τά λεωφορεῖα καί νά τά καῖνε, χωρίς νά τούς παρενοχλεῖ ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Πανούσης ἤ ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου