Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Γράμμα 319: Ναί στό Δημοψήφισμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 319
 
Ἡ ἐπικεφαλίδα αὐτοῦ τοῦ Γράμματος δέν ἀποτελεῖ παραδοξολόγημα. Οἱ ἄλλοι φοβοῦνται, ὅτι ἕνα τέτοιο δημοψήφισμα θά ἐπιφέρη τήν ρήξη μας μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Ἐμεῖς διαβάσαμε στό ¨Βῆμα¨ τῆς τῆς Κυριακῆς τήν δημοσκόπηση πού ἔδινε ὑπέρ τῆς παραμονῆς μας στήν ζώνη τοῦ εὐρώ 79,4%, ἀλλά καί ἕνα 73,2% ὑπέρ τῆς παραμονῆς μας στό ΝΑΤΟ! Οἱ Ἕλληνες εἶναι τρελλοί, ἀλλά ἔχουν φρόνιμο Θεό, εἶπε κάποτε ὁ Κολοκοτρώνης. Δέν ξέρουμε ἄν θά εἶναι ὁ φρόνιμος Θεός πού θά μᾶς σώση, ἀλλά στήν παρεγκεφαλίδα μας ἔχουμε (πλήν τῆς τάξης τῶν πολιτευτῶν) κουκούτσι μυαλό, τό ὁποῖο λέει, ὅτι ἄν ἡ Ἑλλάς μείνει μόνη σάν τήν καλαμιά στόν κάμπο, θά σαρωθῆ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου