Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Γράμμα 322: Βρισκόμαστε πολύ κοντά στήν λύση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 322
 
Ἡ ὑπόθεση τῆς διευθέτησης τῶν σχέσεων μας μέ τούς δανειστές/χρηματοδότες μας ἔχει φθάσει σέ καλό σημεῖο.
Ὁ πρόεδρος τῆς Γερμανικῆς Δημοκρατίας κ. Γκάουκ καί ἡ καγελλάριος κ. Μέρκελ εἶπαν πώς δέν πρέπει νά ἐπιμείνη ἡ χώρα τους στήν πρό δεκαετιῶν παραίτηση Ἑλλάδος ἀπό περαιτέρω πολεμικές ἀποζημιώσεις. (Τήν ὁποίαν, προσθέτουμε ἐμεῖς, τῆς εἶχε ἀποσπάσει ὄχι ἀνεπίληπτα ἡ γερμανική κυβέρνηση.) Καί ὅτι θά πρέπει νά τῆς χορηγήση ἡ Γερμανία τώρα κάποια πολεμική ἀποζημίωση. Ἡ γερμανική κοινή γνώμη εἶναι στήν μεγάλη πλειονότητά της εὐνοϊκά διατεθειμένη. Αὐτό φυσικά θά μειώσει τό ἐξωτερικό χρέος μας.
Οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Σαμαρᾶ στίς Βρυξέλλες, ὅτι δέν ὑπάρχει καιρός γιά χάσιμο καί πρέπει νά ἐπισπευσθῆ ἡ σύναψη νέας συμφωνίας, δέν ἔχουν στόχο μόνο τήν κυβέρνηση μας. Ἀποτελοῦν καί προειδοποίηση πρός τούς ἑταίρους μας, ὅτι ἡ καθυστέρηση ὁδηγεῖ πρός μιά καταστροφή. Ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση μέ τήν συμπεριφορά της συμπράττει μέ τόν κ. Τσίπρα.
Ἡ διαπραγματευτική ὁμάδα, ὑπό ἤ ὄχι τόν κ. Βαρουφάκη, ἔγινε μετριοπαθέστερη. Διότι συνειδητοποίησε, ὅτι ἄν η κυβέρνηση μας ἔχει κόκκινες γραμμές πού τήν ἐμποδίζουν σέ ὑποχωρήσεις, θέτουν καί οἱ ψηφοφόροι τῶν κυβερνήσεων τῶν ἑταίρων μας κόκκινες γραμμές, τίς ὁποῖες δυσκολεύονται αὐτές νά ἐγκαταλείψουν.
Ἡ συγκυρία εὐνοεῖ τήν σύναψη συμφωνίας σέ σύντομο διάστημα.
Ἄν δέν ἐπιτευχθῆ αὐτό θά ὑπάρξη καί γιά τούς ἑταίρους ἕνα κόστος, γιά μᾶς θά εἶναι μιά καταστροφή γιά δεκαετίες. Ἄρα ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἀνάγκη νά κάνουμε τίς μεγαλύτερες ὑποχωρήσεις. Νά ἐφαρμόσουμε αὐτά πού θά συμφωνηθοῦν μέ συνέπεια, καί κατά τήν διάρκεια τῆς ἐφαρμογῆς των θά πεισθῆ ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ Τρόϊκα, ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά λιγοστέψη τό βάρος τους γιά μᾶς.
Ἡ μή συμφωνία ὁδηγεῖ πρός τήν ρήξη μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Τήν ἐπικράτηση τῆς παλαιοκομμουνιστικῆς μερίδας τοῦ Σύριζα. Αὐτό πού συνέβη στήν Ρωσία τό 1917, χρειάστηκε 80 χρόνια ὁ ρωσικός λαός γιά νά ὑπερβῆ τά δεινά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου