Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Γράμμα 324: Ἡ διαπραγμάτευση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 324
 
Κάθε ἡμέρα πού καθυστερεῖ ἡ σύναψη τῆς Ἐνδιάμεσης Συμφωνίας μᾶς στοιχίζει. Διότι συνεχίζεται ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό ἐάν τό Δημόσιο θά μπορέση νά πληρώση καί αὐτήν τήν φορά μισθούς καί συντάξεις, αὐξάνει ἡ ἀνάληψη καταθέσεων ἀπό τίς τράπεζες πού τίς ἀπειλεῖ μέ χρεωκοπία, μεγαλώνει ἡ ἀνασφάλεια τοῦ συνόλου τῆς οἰκονομίας.
Στά βάσανά μας προσετέθη ἤδη καί διχογνωμία μεταξύ τοῦ ΔΝΤ καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό ποιές συγκαταβάσεις ἐκ μέρους τους στίς ἑλληνικές διεκδικήσεις θά πραγματοποιήσουν καί ποιές ὄχι. Φαίνεται εὐτυχῶς ὅτι ὁ καλός φίλος τῆς χώρας μας κ. Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ, ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, θά ἐπιτύχη τήν ὑπέρβαση τῶν διαφορετικῶν ἀντιλήψεων τῆς Τρόϊκας.
Τό ζήτημα πού παραμένει εἶναι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση νά ἀποκτήση ἑνότητα στάσης ἔναντι τῶν Θεσμῶν, διότι μέ τήν Ἐνδιάμεση Συμφωνία δέν τελειώνει ἡ ὑπόθεση.
Ὅταν πηγαίνει σέ ἕναν ἀπό τούς Θεσμούς ἐκπρόσωπος τῆς χώρας μας καί τηρεῖ μιά γραμμή, ἀντίθετη ἀπό ἐκείνην πού ἔχει ἀκολουθήσει στήν συνεδρίαση ἄλλου Θεσμοῦ ὁ ἕλλην ἀπεσταλμένος, ὅταν σέ ἑπόμενη συνεδρίαση τοῦ πρώτου Θεσμοῦ ἄλλος εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος μας, ὅταν στίς δηλώσεις τους ἀλληλοδιαψεύδονται οἱ ὑπουργοί καί ὁ κ. Τσίπρας γιά νά καθησυχάση τόν ἑλληνικό λαό τοῦ παρουσιάζει ἐπιτεύγματα κατά δανειστῶν/χρηματοδοτῶν μας, πού τούς κάνουν νά ἀναπηδοῦν, ἡ διαπραγματευτική δύναμη μας γίνεται διάτρητη καί ἀναποτελεσματική. Τελικά εἶναι ἡ ρευστότητα τῆς ἑλληνικῆς στάσης πού προκαλεῖ τίς διχοστασίες τῆς ἄλλης πλευρᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου