Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Γράμμα 320: Μᾶς κλείνει τό μάτι ἡ δραχμή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 320
 
Οἱ ἐφημεριδογράφοι, παρά τήν προσπάθεια πού καταβάλλουν νά ἐντυπωσιάζουν τό ἀναγνωστικό κοινό, συχνά δέν συνειδητοποιοῦν τήν ἀπώτερη σημασία ἑνός δημοσιεύματος των. Στό οἰκονομικό ἔνθεμα τῆς σημερινῆς ¨Καθημερινῆς¨ ὑπάρχει ἡ πληροφορία, ὅτι τό Δημοτικό Λιμενικό Ταμεῖο τοῦ Ρεθύμνου σέ διακήρυξη διαγωνισμοῦ πού ἔκανε τόν Μάρτιο γιά τήν ἐκμετάλλευση ἐγκαταστάσεων του, ὅρισε ὅτι τό ἀντάλλαγμα καί κάθε προσαύξηση του θά «καταβάλλεται σέ εὐρώ ἤ στό ἑκάστοτε νόμισμα τῆς Ἑλλάδος». Τό ὅτι θά καταβάλλεται σέ εὐρώ τό ἀντάλλαγμα, δηλ. τό νοῖκι, εἶναι αὐτονόητο ἀπό τήν στιγμή πού τό ποσό θά ὁρίζεται στήν σύμβαση. Ἄν εἶναι νά ἀντικατασταθῆ τό εὐρώ μέ ἄλλο νόμισμα, ὁ νόμος θά καθορίζει τήν ἀντιστοιχία τῆς μιᾶς μονάδας του πρός ἕνα εὐρώ.
Ἄρα ἡ διακήρυξη εἶχε τό νόημα νά μᾶς προειδοποιήση, ὅτι ἡ ἀλλαγή εἶναι πρό τῶν θυρῶν. Ἄν ὑποθέσουμε, ὅτι τήν διακήρυξη συνέταξε κάποιος σχολαστικός γιά τά συμφέροντα τοῦ Ταμείου δικηγόρος, καθώς ὁ ὅρος περί τοῦ ἑκάστοτε νομίσματος, περιλαμβανόταν σέ μία προγενέστερη διακήρυξη τοῦ ἴδιου Ταμείου τόν Φεβρουάριο, τό ἐπιτελεῖο τοῦ κ. Βαρουφάκη εἶχε ὅλο τόν καιρό νά εἰδοποιήση τό Ταμεῖο νά μήν ἐπαναλάβη τόν περιττό ὅρο.
Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ κυβέρνηση θέλει νά μᾶς προετοιμάση γιά ἐνδεχόμενη ἐπάνοδο στήν δραχμή ἄν δέν ὀπισθοχωρήσουν οἱ δανειστές/χρηματοδότες μας μπρός στίς κατακόκκινες γραμμές μας. Φίλοι της οἰκονομολόγοι πλέκουν τό ἐγκώμιο τῆς ἐπιστροφῆς στήν δραχμή: τό ὑποτιμημένο νόμισμα μας θά προσελκύση μεγάλον ἀριθμό ἀγοραστῶν περιουσιακῶν στοιχείων μας. Ὅπως στά 1925 πού συνέρρεαν στήν Γερμανία ξένοι κεφαλαιοῦχοι καί ἀγόραζαν κτήματα ἐκεῖ γιά ἕνα κομμάτι ψωμί. Θά εἰσρεύση λοιπόν συνάλλαγμα ἐδῶ, ἀλλά ὄχι τόσο πού νά μποροῦμε νά ἀγοράζουμε ἀπό τό ἐξωτερικό τό σιτάρι, τά καύσιμα, τά φάρμακα καί τά ἄλλα χρειώδη τῶν ὁποίων ἔχουμε ἀνάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου