Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Γράμμα 321: Οἱ συνιστῶσες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 321
 
Ἡ μυθολογία τοῦ κ. Τσίπρα λέει ὅτι ὁ Σύριζα εἶναι ἑνωμένος σάν γροθιά, στήν ὁποίαν ὁ Λαός φύτεψε τό Πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἑκατό ἡμέρες ὅμως μετά τήν ἄνοδο τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία ἡ κάθε συνιστῶσα χορεύει τόν δικό της χαβᾶ. Ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Κωνσταντοπούλου ἐπικεφαλῆς μιᾶς ἐπιτροπῆς βουλευτῶν τήν ὁποίαν ἀναζωογόνησε καί μιᾶς μικτῆς ἐπιτροπῆς βουλευτῶν καί τεχνοκρατῶν, πού κόβουν μπλοκάκι, δήλωσε ὅτι θά κυνηγήση δικαστικά τήν Γερμανία γιά τό κατοχικό δάνειο, τίς πολεμικές ἀποζημιώσεις καί τά δάνεια πού ἔδωσαν στίς προηγούμενες κυβερνήσεις γιά νά εἰσπράξουν αὐτές μίζα. Τήν Γερμανία πρό πολλοῦ εἶχαν δηλώσει ὁ κ. Γλέζος καί ὁ κ. Τσίπρας, ὅτι δέν πρόκειται νά πᾶμε στά δικαστήρια, ἀλλά θά ἀξιοποιήσουμε τίς ἠθικές εὐθῦνες της.
Ὁ κ. Βαρουφάκης βαρέθηκε τήν κατακραυγή πού ξεσηκώνει ὅταν κηρύττει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀρνήθηκε νά συμφάγη μέ τούς ὁμολόγους του τοῦ Γκρούπ στήν Ρίγα, καί ἀντί νά πάη στήν συνεδρίαση τῆς κυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς τό Σάββατο, μπῆκε στό αὐτοκινητάκι του μέ τήν γυναίκα του νά περάσουν ἕνα ὡραῖο διήμερο στήν Αἴγινα.
Ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα κατηγορεῖ τήν κυβέρνηση γιά δεξιά παρέκκλιση. Ἡ μισή κυβέρνηση δέν θέλει νά ἐπιτύχουμε τόν ἔντιμο συμβιβασμό μέ τήν Τρόϊκα, ἀλλά νά τά σπάσουμε μαζί της γιά νά ἐγκαταστήσουμε τόν ἁγνόν κομμουνισμό τῶν πρώτων ἐτῶν.
Οἱ συνιστῶσες ἔχουν μεταβληθῆ σέ διϊστάμενες. Οἱ Εὐμενίδες ἔγιναν Ἐρινύες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου