Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Σχέδιο λύσης τοῦ Μεταναστευτικοῦ

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 179/Αὔγουστος 2015)
 
Τόν τελευταῖο καιρό ἡ προσπάθεια Ἀσιατῶν καί Ἀφρικανῶν νά ἐγκατασταθοῦν στίς πλούσιες χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ, ἔγινε ἕνα τσουνάμι πού πάει νά σαρώση κάθε ἐμπόδιο. Ἐκεῖ πού ἄλλοτε μιά διευρωπαϊκή ὑπηρεσία, ἡ FRONTEX, ἐμπόδιζε τήν παράνομη εἴσοδο στό εὐρωπαϊκό ἔδαφος, σήμερα τά πλοῖα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καί τοῦ λιμενικοῦ τρέχουν νά παραλάβουν ἀπό τά «δουλεμπορικά», στά ὁποῖα εἶναι στοιβαγμένοι, τούς μετανάστες καί νά τούς φέρουν στήν στεριά, ὅπου ἄλλες κρατικές ὑπηρεσίες τούς παρέχουν στέγη, τροφή καί ὑγειονομική περίθαλψη.
Πῶς ἔγινε αὐτή ἡ ἀλλαγή; Οἱ Εὐρωπαῖοι συνειδητοποιοῦμε τήν εὐμάρειά μας καί μᾶς συγκινοῦν οἱ καταδρομές τῆς τύχης τῶν λαῶν τῆς Ἀσίας καί τῆς Ἀφρικῆς. Ἡ τηλεόραση φέρνει στά σπίτια μας τίς φρικτές περιπέτειές τους. Ἡ εἰκόνα ἑνός πνιγμένου μικροῦ παιδιοῦ γίνεται στόν ὕπνο μας ἐφιάλτης. Θέλουν λοιπόν οἱ εὐρωπαϊκοί λαοί νά ἀνοίξουμε διάπλατα τίς πόρτες μας σέ ὅλους τούς μετανάστες.
Εἶναι οἱ κυβερνήσεις πού ἀντιστέκονται σ’αὐτό, γιατί ὁ ἀριθμός τῶν μεταναστῶν εἶναι πολύ μεγάλος καί αὐξάνεται συνεχῶς. Καί προστιθέμενοι αὐτοί στούς κατοίκους τῆς Εὐρώπης πού εἶναι πολιτιστικά ἐχθροί της, θά κάνουν τούς Εὐρωπαίους μειονότητα στίς χῶρες τους.
Τό πρόβλημα ἔχει γίνει τό ὑπ’ἀριθμ. 1 τῆς ἐποχῆς μας καί εἶναι ἀνάγκη νά τό δοῦμε χωρίς συναισθηματικές παρωπίδες καί νά τό μελετήσουμε μέ ρεαλισμό.
Ἡ Ε.Ε. καί οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις ξορκίζουν τόν κίνδυνο μέ συνταγές χωρίς πρακτικό ἀντίκρυσμα. Κάνουν συνδιασκέψεις καί ἐπιτόπιες ἔρευνες καί παίρνουν ἀποφάσεις κατά φαντασίαν μόνον ἀποτελεσματικές: Ὅπως, οἱ πλούσιες χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ, νά ἀπορροφήσουν ἕνα ποσοστό ἀπό τούς μετανάστες καί νά χρηματοδοτήσουν τίς χῶρες τοῦ φτωχοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου γιά νά φιλοξενήσουν τούς μετανάστες πού ἔχουν ἐγκατασταθῆ σ’αὐτές καί ὅσους ἔρθουν ἀκόμη. (Τό τί σημαίνει αὐτό γιά τήν Ἑλλάδα, ὅταν ὁ ἀριθμός τῶν μεταναστῶν πού καροδοκοῦν στήν Τουρκία νά μᾶς ἔρθουν ἀναβιβάζεται σέ 2,5 ἑκατομμύρια, εἶναι φανερό.)
Γιά νά ξεπεραστῆ ὁ κίνδυνος πού ἐγκυμονεῖται ἀπό τά ἀναποτελεσματικά σχέδια τῶν Εὐρωπαίων χρειάζεται μιά δραστική λύση. Ὁ φίλος Γρηγόρης Μπελιβανάκης, ὁ μάμμος αὐτῆς τῆς Ἐφημερίδας, πού ἔχει ἀπό χρόνια ἐπιστρέψει στήν Μῆλο καί δημοσιογραφεῖ ἠλεκτρονικά, εἶχε τήν σπανιώτατη καλοτυχία μιᾶς ἔμπνευσης πού μπορεῖ νά ἀλλάξη τήν πορεία του κόσμου.
Πρότεινε νά ἐμποδίζει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση συστηματικά τήν προσέλευση τῶν μεταναστῶν μέ νηοψίες. Τούς μετανάστες πού θά βρίσκει στά πλοῖα πού φεύγουν ἀπό τά λιμάνια τῆς Ἀσίας καί τῆς Ἀφρικῆς, ἄν δέν θέλουν νά ἐπιστρέψουν στίς χῶρες τῆς προέλευσης τους, νά τούς προωθεῖ σέ μιά ἔρημη περιοχή τῆς Ἀφρικῆς, τήν ὁποίαν θά νοικιάση, γιά νά τούς ἐγκαταστήση σέ μιά καινούργια πόλη πού θά χτίση γι’αὐτούς. Ἡ ἐκμισθώτρια ἀφρικανική κυβέρνηση δέν ἔχει παρά νά κερδίση ἀπό αὐτό τό σχέδιο. Ἀπό ἐκεῖ πού ἡ ἔρημη περιοχή δέν τῆς ἀπέφερε τίποτε, θά εἰσέπραττε ἕνα νοῖκι καί ἡ οἰκονομία της θά ὠφεληθῆ ἀπό τήν καλλιέργεια τῆς γῆς, στήν ὁποίαν θά ἀποδυθοῦν οἱ μετανάστες καί ἀπό τήν μεταποίηση τῶν προϊόντων της.
Ἡ ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ σχεδίου ἀπαιτεῖ πολύ χρῆμα. Καί πολύ μόχθο ἡ ὀργάνωση τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης ἀνθρώπων πού ἔχουν συνηθίσει νά λύνουν τίς διαφορές τους μέ τά ὅπλα. Παρά ταῦτα μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν αὐτά, ἄν ἡ ἐργασία δέν ἀνατεθῆ σέ μιά ἐπιτροπή ἐκπροσώπων διαφόρων ὀργανισμῶν μέ διϊστάμενες ἀπόψεις, ἀλλά σέ ἕναν ἄνθρωπο μέ ξεκάθαρη σκέψη καί δυνατή θέληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου