Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 449: Μπόνους

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 449/Παρασκευή 25.09.2015
 
Μπόνους
 
Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου εἶχε δηλώσει, ὅτι δέχεται ὁποιοδήποτε ἐκλογικό σύστημα ἀρκεῖ νά εἶναι τίμιο. Νά παρέχη ἴση δυνατότητα σέ ὅλα τά κόμματα νά ἀποκτήσουν τήν ἐξουσία.
Ἡ ἀρχομανία τῶν πολιτευομένων μας δέν εὐνοεῖ τήν ἐφαρμογή αὐτοῦ τοῦ ἀξιώματος. Ἔχουμε κάνει ἐκλογές μέ πλειοψηφικό, ὅταν ἡ κυβέρνηση ὑπολόγιζε ὅτι θά τίς κερδίση καί μέ ἀναλογική ὅταν ὑπολόγιζε ὅτι θά τίς χάση. Ἐκλογές πού ἴσχυσε Στενή Περιφέρεια στήν Νότιο Ἑλλάδα καί Εὐρεία στήν Βόρειο. Ἐκλογές στίς ὁποῖες οἱ ἑτεροδημότες στρατιωτικοί δέν ψήφιζαν καί ἐκλογές στίς ὁποῖες ψήφιζαν στά τμήματα πού φρουροῦσαν. Ἐκλογές μέ ¨τριφασικό¨ σύστημα ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν βουλευτῶν πού ἐξέλεγαν οἱ διάφορες περιφέρειες).
Τά τελευταῖα χρόνια  προστέθηκε στά ἁμαρτήματα αὐτά καί τό Μπόνους. Μιά ἀπίθανη ἀντιδημοκρατική ἐπινόηση. Τό πρῶτο κόμμα πού θά ὑπερτερήση ἔστω καί κατά μία ψῆφο τοῦ δευτέρου, παίρνει ὡς δῶρο πενῆντα ἕδρες. Τήν θεσμοθέτησαν τό ΠΑΣΟΚ καί ἡ ΝΔ, ἐν ὀνόματι τῆς ἐνίσχυσης τῆς σταθερότητας τοῦ κατόχου τῆς ἐξουσίας. Χάρις στό Μπόνους πῆρε τήν κυβέρνηση ὁ Σύριζα τόν Ἰανουάριο καί πάλι τόν Σεπτέμβριο καί υἱοθέτησε μιά πολιτική πού ἀνταποκρίνεται στίς ἐπιθυμίες τῆς μειοψηφίας.
Καινούργιες ἐκλογές δέν διαφαίνονται στόν ὁρίζοντα αὐτήν τήν ὥρα. Ὅταν θά γίνουν, δέν μπορεῖ νά ξέρει ὁ Σύριζα καί ἡ ΝΔ ποιό θά βγῆ πρῶτο κόμμα. Γιατί θέλουν λοιπόν νά ἀποδέχονται τόν κίνδυνο νά λειτουργήση τό Μπόνους εἰς βάρος τους;
Γιά τά ἄλλα κόμματα, τά μικρότερα, ἀποτελεῖ βέβαιη ζημιά, διότι μειώνει τόν ἀριθμό τῶν βουλευτῶν τους.
Χρειάζεται λοιπόν νά γίνη μιά πανελλήνια ἐκστρατεία στήν κοινή γνώμη, πού θά παρακάμψη τήν προσκόλληση τοῦ Σύριζα καί τῆς ΝΔ στήν ἀβέβαιη εὔνοια τῶν περιστάσεων, ὥστε σύσσωμη ἡ Βουλή νά καταργήση τό ἀντιδημοκρατικό Μπόνους. Τήν ἐκστρατεία αὐτή θά ἐνισχύση ὁλόψυχα τό ΚΣΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου