Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 450: Ὁ Δαμαβολίτης μόνο παραιτήθηκε

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 450/Σάββατο 26.09.2015
 
Ὁ Δαμαβολίτης μόνο παραιτήθηκε
 
Συνήθης χαρακτηρισμός τῆς Βουλῆς εἶναι «ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία». Ἐπειδή ὁ Λαός δέν χωρᾶ νά μπῆ ὅλος σέ μιά κάμαρα ἤ σέ ἕνα γήπεδο γιά νά ἀποφασίζει γιά τήν πολιτική τῆς χώρας, ἐκλέγει γιά νά ἀσκήση τήν ἐξουσία αὐτή μιά ὁμάδα ἀντιπροσώπων του. Τό ἄρθρο 60 τοῦ Συντάγματος, πού ὁρίζει ὅτι οἱ βουλευτές ἔχουν ἀπεριόριστο δικαίωμα γνώμης καί ψήφου κατά συνείδηση, σημαίνει, ὅτι οἱ βουλευτές ἀπαγορεύεται νά ψηφίζουν σύμφωνα μέ ὁδηγίες πού τοῦ δίνει κάποιος ἄλλος. Ὁ βουλευτής ἔχει τήν ὑποχρέωση νά ψηφίζει μόνο ἐκεῖνο πού θεωρεῖ αὐτός σωστό.
Τά κόμματα ὅμως, πού θέλουν νά διαφυλάξουν τό δικό τους συμφέρον, φροντίζουν-ἄσχετα μ’αὐτά πού λέει τό Σύνταγμα–νά δεσμεύουν τούς βουλευτές τους στήν τήρηση τῆς κομματικῆς γραμμῆς. Πρίν τούς περιλάβουν στό ψηφοδέλτιο βάζουν τούς ὑποψήφιους νά ὑπογράψουν ἕνα ἐσωτερικό κανονισμό, μέ τόν ὁποῖον ἀναλαμβάνουν αὐτοί σέ περίπτωση πού ἀπειθαρχήσουν στήν κομματική γραμμή καί τούς καλέση τό κόμμα νά παραιτηθοῦν, νά ὑποβάλουν τήν παραίτηση τους. Ὁπότε ἡ ἕδρα τους θά ἐπιστρέψη πίσω στό κόμμα καί δέν θά λιγοστέψη ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα του.
Λίγες ὧρες ἀφοῦ ὁρκίστηκε ὑπουργός ὁ Καμμένος ὁ νεώτερος, ἀποκαλύφθηκε, ὅτι στόν «ἠλεκτρονικό λογαριασμό» του ἦταν γραμμένα ἀπαίσια ρατσιστικά μηνύματα. Προσπάθησε νά ἀποσείση τήν εὐθύνη, λέγοντας ὅτι θά τά ἔχει γράψει ἐν ἀγνοία του κάποιος ἀπό τούς πολλούς βοηθούς του. Ὁ Καμμένος ὁ πρεσβύτερος δέν δέχθηκε τήν δικαιολογία καί τόν ὑποχρέωσε νά παραιτηθῆ ἀπό ὑπουργός, ἀλλά δέν ζήτησε ἀπό τόν συνονόματό του (καί κατά τίς κακές γλῶσσες ἐξάδελφό του) νά παραιτηθῆ καί ἀπό τήν ἕδρα.
Πρίν μερικές ἑβδομάδες ἕνας ἄλλος βουλευτής τῶν ΑΝΕΛ, ὁ Δαμαβολίτης πού ἀρνήθηκε νά ψηφίση τό Ὄχι στό Δημοψήφισμα, προσκληθείς ἀπό τόν ἀρχηγό του ὑπέβαλε παραίτηση ἀλλά καί ἐπέστρεψε τήν ἕδρα.
Στό μεῖζον κυβερνητικό κόμμα, τόν Σύριζα, ἕνα πλῆθος βουλευτῶν ψήφιζαν ἐναντίον τῆς κυβερνητικῆς γραμμῆς. Ὁ Τσίπρας τούς ἐπέσειε τόν ἐσωτερικό κανονισμό πού εἶχαν ὑπογράψει καί τούς ζητοῦσε νά παραιτηθοῦν, ἀλλά αὐτοί δέν ἐπέστρεφαν τήν ἕδρα. Ἀντιπροσώπευαν τό Ἔθνος, ἔλεγαν, καί ὄχι τό κόμμα, καί ὅταν κάποια μέρα τό ἐγκατέλειψαν, χρησιμοποίησαν τά προνόμια τῆς βουλευτικῆς τους ἰδιότητας γιά νά τό χτυπήσουν καλλίτερα.
Τελικά λοιπόν ἀπό ὅλους τούς κυβερνητικούς βουλευτές ἦταν ὁ Δαμαβολίτης μόνο πού ἐτήρησε τήν ὑπογραφή του (σάν κοροϊδάκι), ἐνῶ ὀφείλεται ἔπαινος στούς διαφωνήσαντες βουλευτές τοῦ Σύριζα καί στόν Καμμένο τόν νεώτερο γιά τήν προσήλωση τους στήν ἀνεξαρτησία πού τούς ἐπιβάλλει τό Σύνταγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου