Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ: Αιτιολόγηση ψήφου

 
Παλαιός δικηγόρος πού στρατευόταν στόν χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς, τοποθετήθηκε ὡς ἑξῆς στήν συζήτηση πού ἔγινε χθές (14 Σεπτεμβρίου) στό ΚΣΜ:
 
Καλούμεθα καί πάλι νά ἐκλέξουμε κυβέρνηση. Τί δεῖ πράττειν; Ἡ πιό εὔκολη ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἐγώ ἀνήκω, ὕστερα ἀπό μερικές, κάμποσες δεκαετίες κομμουνιστικῆς ἤ κομμουνίζουσας διαδρομῆς, στή συντηρητική παράταξη καί ἑπομένως θά ψηφίσω τή Ν. Δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν νά ἐξηγήσω γιατί αὐτή ἡ παράταξη εἶναι ἡ ἀσφαλέστερη, ἀποφεύγει τίς κακοτοπιές, δέν γαργαλάει αὐτιά, ἔχει παραγάγει (καί ὄχι τό χυδαῖο ¨παράξει¨) ἀποτελέσματα ἐπαρκῆ στή διακυβέρνηση τῆς χώρας καί δέν ἔχει τάξει λαγούς μέ πετραχείλια. Δέν ἔχει φέρει τόν παράδεισο, μέσα στήν διεθνῆ κρίση, ἀλλά τίποτε δέν μοῦ λέει ὅτι ἡ κομμουνίζουσα παράταξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τό ἐξαγγελλόμενο ΝΕΟ, τοῦ ὁποίου τό εἶδος ἀρνεῖται νά προσδιορίσει, θά ἀποτελέσει τή μεγάλη ἀνατροπή. Τά ἀποτελέσματα τῆς ὀλιγόμηνης διοίκησής της δέν ἔθρεψαν τίς λαϊκές ἀναζητήσεις, οἱ τράπεζες ἔκλεισαν, τά capital controls ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν, ἡ ἀνεργία παραμένει ἀκμαία, τά μνημόνια ἀνανεοῦνται καί ὁ γλυκός κ. Τσίπρας ζητάει τήν τετραετία πού θά ὁδηγήσει στήν ἀνατολή τῆς εὐμάρειας, ἀρνούμενος μάλιστα ὁποιαδήποτε συνεργασία μέ τή Ν. Δημοκρατία, ἡ ὁποία ἀντίθετα τείνει τό χέρι γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς καχεξίας. Πιθανόν, λόγω τῆς προϊούσης ἡλικίας μου, νά εἶμαι ἕνας συντηρητικός γέρων, ἀλλά αὐτά τά ἐνθουσιώδη τραλαλά δέν μέ πείθουν, ἐνῶ ἡ συγκρατημένη ἀφήγηση τῆς συντηρητικῆς παράταξης συνέχεται ἀσφαλέστερα μέ τή δική μου ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας. Ὁ ἐνθουσιασμός πρέπει νά ἐρείδεται σέ στέρεες βάσεις, νά μή ἀντικρύζει τά ὦτα, ἀλλά τό ἔλλογο περιβάλλον.
Γ. Ζαχαρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου