Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 438: Οἱ Ο.Φ.Α. καί οἱ Ζηλωτές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 438/Κυριακή 13.09.2015
 
Οἱ Ο.Φ.Α. καί οἱ Ζηλωτές
 
Ὁ νόμος ἀπαγόρευε ἄλλοτε τήν διενέργεια δημοσκοπήσεων ἐπί ἀρκετές ἡμέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, γιά νά μήν ἐπηρεάζεται τό ἀποτέλεσμά του. Ὅπως καλύπτεται μέ μυστικότητα ἡ ἐπιλογή τοῦ ψηφοδελτίου, πού ρίχνεται σέ ἀδιαφανῆ φάκελο στήν κάλπη. Μέ τό νά γίνεται γνωστό ἐκ τῶν προτέρων ποιό κόμμα θά κερδίση, σπεύδουν νά ταχθοῦν μαζί του οἱ Ο.Φ.Α. (οἱ Ὅπου Φυσάει ὁ Ἄνεμος) γιά νά ἀποκτήσουν τό δικαίωμα νά ρουσφετολογηθοῦν.
Ἡ δικαιολογία τῆς κατάργησης αὐτῆς τῆς ἀπαγόρευσης εἶναι, ὅτι δέν μποροῦσε νά ἰσχύση στό ἐξωτερικό. Ἡ συλλογή τῶν ἀπαντήσεων σέ μιά δημοσκόπηση εἶναι ἀφανής καί δέν μποροῦσε τό ἑλληνικό κράτος νά ἐμποδίση τήν διενέργειά της καί νά μεταδόση τό ἀποτέλεσμα της ἕνας ραδιοφωνικός σταθμός τῆς Λευκωσίας ἤ τῆς Κορυτσᾶς.
Τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ὅμως δέν ἐπηρεάζεται μόνο ἀπό τήν ψῆφο τῶν Ο.Φ.Α. Ἐπηρεάζεται καί ἀπό τήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Ἀπό τόν κομματικό πατριωτισμό τῶν ὀπαδῶν τοῦ κόμματος, τό ὁποῖο μαθεύτηκε ὅτι πάει νά χάση τίς ἐκλογές. Μέχρι τήν ὥρα ἐκείνη πολλοί ἀπό αὐτούς σκέπτονται νά μήν ψηφίσουν γιά νά μήν ὑποστοῦν τήν ταλαιπωρία καί τήν δαπάνη τῆς μετάβασης τους στό ἐκλογικό τμῆμα. Ὁ κίνδυνος τοῦ νά ἡττηθῆ τό κόμμα τους τούς μεταβάλλει σέ Ζηλωτές πού παλεύουν γιά τήν ἐπικράτησή του.
Καλότυχες οἱ χῶρες στίς ὁποῖες ὁ ἀριθμός τῶν Ζηλωτῶν εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τόν ἀριθμό τῶν Ο.Φ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου