Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 430: Πεντάλφα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 430
 
Τό Εὐρωκοινοβούλιο δέχεται νά συμμετέχει καί ἐκεῖνο στήν ἀξιολόγηση τῆς ἐφαρμογῆς τῆς νέας δανειακῆς συμφωνίας. Ὁ Τσίπρας εἶχε τήν ἰδέα καί θά τό παρουσιάση ὡς ἐπιτυχία του. Βλέπουμε ὅτι ἡ συντροφιά πού μᾶς ἀξιολογεῖ διευρύνεται. Θά πρέπει νά τρέχουμε στό καθένα ἀπό τά μέλη της γιά νά τό πείθουμε, ὅτι τηροῦμε τόν καλό δρόμο.
Στήν ἀρχή τήν πλευρά τῶν δανειστῶν μας ἐκπροσωποῦσε ὁ ἐξουσιοδοτημένος ἀπό τό ΔΝΤ κ. Ντάϊσσελμπλουμ. Ἐμεῖς ζητήσαμε νά ἀναλάβη τήν ἐποπτεία μας ἕνα συλλογικό ὄργανο καί σχηματίσθηκε ἡ Τρόϊκα: Εὐρωπαϊκή Τράπεζα, Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί τό ΔΝΤ, πού ἀπέτυχε νά τό διώξη ὁ κ. Βαρουφάκης. Μετά ζητήσαμε καί ἕναν ἄλλον ἐπόπτη, τόν ΟΟΣΑ καί ἡ Τρόϊκα μέ τήν προσθήκη τοῦ ΟΟΣΑ ἀναβαθμίστηκε σέ Τέθριππο. Τώρα ἔγινε πενταμελές τό κολλέγιο τῶν ὑψηλῶν ἀξιολογητῶν μας, πού πρέπει νά ὀνομαστῆ Πεντάλφα. Κατά τό προηγούμενο τῶν ἀλχημιστῶν τοῦ Μεσαίωνα. Αὐτοί ὅμως ἀπό τήν ἄμμο ἔφτειαχναν χρυσάφι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου