Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 440: Ἀπογοήτευση

Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 440/Τρίτη 15.09.2015
 
Ἀπογοήτευση
 
Ἡ κρίση τοῦ τηλεθεατῆ γιά τό ἄν ἐπετεύχθη ὁ σκοπός τῆς χθεσινῆς τηλεμαχίας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν σκοπό πού τῆς εἶχε θέσει αὐτός. Ἐκεῖνος πού ἤθελε νά ἀποδειχθῆ ὅτι μιλᾶ πιό πειστικά ὁ Ἀρχηγός τῆς προτίμησης του ἱκανοποιήθηκε ὅτι ὁ σκοπός εἶχε ἐπιτευχθῆ. Διότι καί οἱ δύο εἶναι καλά γυμνασμένοι νά ἐμφανίζουν πώς ἐκφράζουν πᾶσαν τήν ἀλήθειαν καί ὅτι διαλύουν μέ εὐκολία τά ἐπιχειρήματα τοῦ ἀντιπάλου τους.
Οἱ πιό νηφάλιοι τηλεθεατές πού ἤθελαν νά κατατοπισθοῦν ἐπί τοῦ περιεχομένου τῆς διαφωνίας τῶν Ἀρχηγῶν, δέν μπόρεσαν νά βροῦν πίσω ἀπό τά λόγια τους τήν οὐσία. Διότι αὐτοί ἀπήγγελλαν μεγαλόστομες γενικότητες καί τήν τεκμηρίωσή τους τήν ἔσπρωχναν κάτω ἀπό τό χαλί. Ἡ τηλεμαχία δέν ἀπέδωσε, ὅ,τι κι’ἄν λένε οἱ στρατευμένοι ὀπαδοί τῶν δύο Ἀρχηγῶν, καί τήν εὐθύνη γι’αὐτό ἔχουν οἱ ὀργανωτές της.
Τῆς ἔθεσαν ἕνα ἀπέραντο περιεχόμενο – στό «Ἐσωτερική Πολιτική» καί «Ἐξωτερική Πολιτική» περιέκλεισαν τήν πολιτική στό σύνολο της – καί δέν ἑστίασαν τόν διάλογο σέ συγκεκριμένα ζητήματα. Ἐάν ἀντί νά κάνει ὁ δημοσιογράφος μιά μακροσκελῆ ἐρώτηση καί νά δίνη ὁ ἐρωτώμενος μιά μακροσκελέστερη ἀπάντηση καί νά ἀκολουθεῖ μιά συμπληρωματική ἐρώτηση καί μιά συμπληρωματική ἀπάντηση μέ ἀλλαγή μόνο τῆς ἐπιτρεπόμενης χρονικῆς διάρκειας τῆς καθεμιᾶς, ἡ συζήτηση θά ἀπέδιδε ἐάν ὁ δημοσιογράφος ὑποχρεωνόταν νά θέτει μιά εὐσύνοπτη ἐρώτηση καί ὁ ἐρωτώμενος νά δίνει μιά εὐσύνοπτη ἀπάντηση καί νά ἀκολουθοῦν διευκρινιστικές τέτοιες ἐρωταποκρίσεις, γιά νά βγῆ ἕνα χειροπιαστό συμπέρασμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου