Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ἀνακοίνωση (γιά τήν ψῆφο τοῦ Κ.Σ.Μ.)

 
Θά τόν καταψηφίσουμε
 
Ἡ κυβέρνηση Τσίπρα στούς ἑπτά μῆνες πού κατεῖχε τήν ἐξουσία ἀπεδείχθη ἡ χειρότερη κυβέρνηση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἀπό ἐκεῖ πού διεκήρυσσε ὅτι θά διακόψη τήν σχέση μέ τήν Τρόϊκα, γιατί τόν ἑλληνικό λαό δέν ἐνδιαφέρουν τά λεφτά της, ἀλλά ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας του καί τῆς ἀξιοπρέπειάς του, ὅταν κέρδισε τίς ἐκλογές ἔκανε ἀναστροφή καί ζήτησε νέο δάνειο ἀπό τίς Βρυξέλλες.
Οἱ ξένοι εἶπαν, ὅτι θά τό δώσουν, ἀλλά χρειάζεται νά λάβουν συγκεκριμένα νούμερα γιά τό πῶς θά χρησιμοποιηθοῦν τά λεφτά, καί ἐγγυήσεις γιά τόν περιορισμό τῆς κρατικῆς σπατάλης. Ὁ Τσίπρας δέν προχώρησε στήν κοστολόγηση τῶν κονδυλίων, στά ὁποῖα θά πήγαινε τό δάνειο, καί γιά τόν περιορισμό τῆς κρατικῆς σπατάλης ἔκανε μόνο δηλώσεις καλῶν προθέσεων. Ἀκολούθησε μιά σχοινοτενής διαπραγμάτευση, στήν ὁποίαν οἱ ξένοι δέν γνώριζαν κάθε φορά ποιός θά εἶναι ὁ συνομιλητής τους ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά.
Ὅποτε οἱ διαπραγματεύσεις ἔφθαναν σέ ἀδιέξοδο, οἱ ἕλληνες διαπραγματευτές τίς διέκοπταν γιά νά πάρουν φρέσκιες ἐντολές ἀπό τούς προϊσταμένους τους. Ἡ συνεννόηση ἔτσι δεινοπαθοῦσε καί γιά νά μήν ἀναβάλλεται ἐπ’άπειρον ἡ ἀπόληξή της, ἡ ἄλλη πλευρά ὅρισε μιά ὁμάδα τεχνοκρατῶν νά συνοψίση τίς ἑλληνικές προτάσεις σέ ἕνα χαρτί ἀνυπόγραφο γιά νά συζητηθοῦν σέ ἐπίσημο κλιμάκιο μέσα σέ ὁρισμένη διορία.
Ὁ Τσίπρας ἄφησε νά περάση ἄπρακτη ἡ προθεσμία καί οἱ Τροϊκανοί δήλωσαν ὅτι τό ἀνεπίσημο χαρτί εἶχε χάσει κάθε ἰσχύ. Ἀλλά ἀντί νά ἀρχίση αὐτός μιά νέα, σοβαρή, διαπραγμάτευση, κάλεσε τόν λαό σέ δημοψήφισμα γιά νά καταψηφίση τό χαρτί πού εἶχε χάσει πλέον κάθε σημασία. Γνωρίζοντας ὅμως, ὅτι ὁ λαός θά ἑρμηνεύση τό “Ὄχι” ὡς ἐπιστροφή στήν δραχμή καί θά ἔσπευδε νά ἀποσύρει τίς καταθέσεις του, ἔκλεισε «προσωρινῶς» τίς τράπεζες, ἕνα μέτρο πού δέν εἶχε προηγούμενο.
Βλέποντας, κατόπιν ὅτι εἶχε φθάσει σέ ἀδιέξοδο, ἔκανε καινούργια στροφή καί μέ μιά ταχύτατη διαδικασία αὐτήν τήν φορά ὑπέγραψε μέ τούς δανειστές ἕνα καινούργιο Μνημόνιο. Ἡ ἀριστερότερη ὅμως πτέρυγα τῆς ¨πρώτη φορά Ἀριστερᾶς¨ δήλωσε, ὅτι ἡ κυβέρνηση πρόδωσε τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις τοῦ κόμματος, καταψήφιζε τίς συμφωνίες κυβέρνησης-ἑταίρων καί στήν πράξη ἀποσχίσθηκε. Ὁ Τσίπρας ἔχασε ἔτσι τήν δεδηλωμένη καί γιά νά ἀποκτήση πάλι τήν πλειοψηφία στήν Βουλή κίνησε τήν διαδικασία τῶν ἐκλογῶν.
Θά πάη ὅμως σ’αὐτές μέ ἕναν ἀξιοθρήνητο ἀπολογισμό τοῦ ἔργου του. Στό ἑπτάμηνο τῆς θητείας του φόρτωσε μέ τήν ἀβελτηρία του τόν ἑλληνικό λαό μέ 90 δισ. Γιά νά βολέψη τούς ἡμετέρους δημιούργησε νέες θέσεις στόν κρατικό μηχανισμό, ἐνῶ ἄφησε τίς ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις νά πτωχεύουν καί νά διογκώνεται ἡ στρατιά τῶν ἀνέργων. Γιά νά συνεχίση νά πληρώνει τίς συντάξεις, πρίν ὑλοποιήση τήν περικοπή τους ἔβαλε χέρι στά λεφτά τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Τά πανεπιστήμια καί τά σχολεῖα βρίσκονται στό ἔλεος τῶν καταληψιῶν. Κατάδικοι ἀποφυλακίζονται πρίν ἐκτίσουν τήν ποινή τους καί γίνονται ὑπότροποι. Τά δημόσια νοσοκομεῖα στεροῦνται ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ, διότι ἡ συσσώρευση τῶν χρεῶν τους ἔκανε τούς προμηθευτές νά μήν ἐκτελοῦν τίς παραγγελίες τους. Οἱ τράπεζες προγραμματίσθηκε νά ἀνακεφαλαιοποιηθοῦν, ἀλλά πρός τό παρόν ἐξακολουθοῦν νά χρηματοδοτοῦν μέ τό σταγονόμετρο. Ἡ βιομηχανία σταματᾶ νά παράγει, διότι ἔπαψαν νά τῆς πουλοῦν οἱ ξένοι παραγωγοί πρώτων ὑλῶν ἐπί πιστώσει. Ἡ σχέση τῆς Ἑλλάδας μέ τούς ἑταίρους της ἔχει κλονισθῆ, διότι δέν ἔχει σταματήσει αὐτός νά μιλᾶ ὑβριστικά γι’αὐτούς.
Ὁ Τσίπρας εἶναι τά μέγιστα ἐπικίνδυνος καί πρέπει νά χάση τίς ἐκλογές τῆς 20ης Σεπτεμβρίου. Ἀλλά εἶναι ἕνας ἀπαράμιλλος δημαγωγός καί τά παχειά λόγια του ἐξακολουθοῦν νά τοῦ ἐξασφαλίζουν μεγάλο ἀριθμό ὀπαδῶν.
Τό ΚΣΜ καλοῦμε ὅλους τούς ὀρθοφρονοῦντες Ἕλληνες νά ψηφίσουν ἐναντίον του. Δυστυχῶς ὅμως τό κλεπτοψηφικό Μπόνους, πού πρίν ἀπό τίς ἐκλογές εἶχε τάξει αὐτός νά καταργήση, τό διατήρησε. Ἔτσι γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς συμφορᾶς, εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά ψηφίσουμε τήν Νέα Δημοκρατία, πού ξεπερνᾶ σέ δύναμη τά ἄλλα δημοκρατικά καί φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Παρότι δέν συμπαθοῦμε καθόλου τήν κοινωνική φιλοσοφία της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου