Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 442: Ποιός θά τήν πληρώση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 442/Πέμπτη 17.09.2015
 
Ποιός θά τήν πληρώση
 
Οἱ τρεῖς ἐφετινές ψηφοφορίες θά στοιχίσουν στό Δημόσιο 111 ἑκατομμύρια, παρ’ὅλο πού λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἔχει γίνει γενναία περικοπή τῶν ἀποζημιώσεων (τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων κλπ).
Πέραν αὐτοῦ τοῦ σεβαστοῦ ποσοῦ εἶναι αὐτά πού δέν βγαίνουν ἀπό τόν προϋπολογισμό. Οἱ προπαγανδιστικές ἐκστρατεῖες τῶν κομμάτων πού ἦταν πιό ἐκτεταμένες, ἄρα καί πιό δαπανηρές, ἀπό κάθε ἄλλη φορά. Τά ἀτομικά ἔξοδα στό κυνῆγι τῶν σταυρῶν. Τά εἰσιτήρια πού πλήρωσαν ἀπό τήν τσέπη τους οἱ ἐνθουσιώδεις ὀπαδοί γιά νά χειροκροτήσουν τόν Ἀρχηγό πότε στήν μία πόλη καί πότε στήν ἄλλη, καί τά εἰσιτήρια τῶν ἑτεροδημοτῶν πού δέν πρόλαβαν νά κάνουν μεταγραφή. Οἱ ἐργατοῶρες, τέλος, πού χάσαμε ὅλοι μας ἀπό τήν ἀφιέρωση τῆς καθημερινῆς ζωῆς τοῦ τόπου στίς ἐκλογές. Θά ξεπεράση τό δισεκατομμύριο, σέ μιά ἐποχή πού χρειάζεται νά εἴμαστε φειδωλοί καί στίς δεκάρες, τό κόστος ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες ψηφοφορίες στίς ὁποῖες ὑπέβαλε τήν χώρα ὁ κ. Τσίπρας χάριν τῆς προσωπικῆς του ἐπικράτησης. Δέν ὑπάρχει ὅμως νόμος πού νά τόν ὑποχρεώση νά ἀποκαταστήση τήν ζημιά. Θά τήν πληρώση ὁ λαός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου