Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 436: Ὁ Ἁγιασμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 436/Παρασκευή 11.09.2015
 
Ὁ Ἁγιασμός
 
Σήμερα γίνεται ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Δέν μάθαμε ἀκόμη ἀπό τήν τηλεόραση, ἐάν ἄθεοι μαθητές - ὀρθύτερα παιδιά ἀθέων - ἀρνήθηκαν νά λάβουν μέρος σ’αὐτόν γιά λόγους συνειδήσεως.
Φωτισμό (ἀδιάφορα θρησκευτικό ἤ κοσμικό) χρειάζονται τά κεφάλια τῶν ἰθυνόντων τοῦ ὑπουργείου παιδείας πού κατήργησαν τήν «ἀριστεία» ὡς παράγωγο συμπλέγματος κατωτερότητας ἐκείνων πού δέν τήν ἐπιτυγχάνουν καί πρόωρη ἐξάντληση τῶν πνευματικῶν δυνάμεων αὐτῶν πού ἀνεβαίνουν στά σχολεῖα στήν κορυφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου