Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 429: Τά ἀνείσπρακτα κονδύλια

 

Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 429

 

Ἦρθαν στήν Ἑλλάδα ὁ Ἐπίτροπος Ἀβραμόπουλος καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Φράνς Τίμερμανς γιά νά προωθήσουν τήν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν γιά τήν εἴσπραξη τῶν κονδυλίων πού διαθέτει ἡ Ε.Ε. γιά τήν περίθαλψη τῶν μεταναστῶν. Ὡς τώρα δέν ἔχει συσταθῆ ἡ ἁρμόδια ὑπηρεσία, οὔτε ὑπάρχει ἕνα τηλέφωνο πού ἀπαντᾶ.

Ἔχει ὁρισθῆ σειρά συνδιασκέψεων μέ πολιτικούς καί διοικητικά στελέχη πού θά κάνουν οἱ ἐπισκέπτες μας. Ἀλλά μεταξύ αὐτῶν θά κάνουν καί ἕνα ταξίδι στήν Κώ γιά νά δοῦν ἰδίοις ὄμμασι τήν κατάσταση. Ποιά εἶναι ἡ ἀξία τῆς μετάβασης τους; Ἀπό τά κανάλια βλέπουν τίς φοβερές σκηνές πού προκαλεῖ ἡ μαζική εἰσροή μεταναστῶν. Ἡ ἀξία τοῦ ταξειδιοῦ τους εἶναι νά μαρτυρήση ἡ τηλεόραση τήν ἐπιμελή φροντίδα τους γιά τό πρόβλημα.

Θά ἦταν πολύ πιό χρήσιμο νά μείνουν στήν Ἀθήνα καί νά ἐπικεντρωθοῦν στήν εἴσπραξη ἀπό τό κρατικό ταμεῖο τῶν κονδυλίων πού παρέχει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου