Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 447: Ἡ νέα κυβέρνηση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 447/Τετάρτη 23.09.2015
 
Ἡ νέα κυβέρνηση
 
Τό ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης ἐπικεντρώνεται στό ποιός παίρνει ποιό ὑπουργεῖο καί στίς ἰσορροπίες τῶν δυνάμεων πού ἐπεδίωξε ὁ πρωθυπουργός. Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, κάθε ὑπουργός τῶν ΑΝΕΛ θά ἔχει καί ἕναν ὑπουργό ἐπιτηρητή ἀπό τόν Σύριζα. (Ἡ ἐπίβλεψή τους μέσω τῶν γενικῶν γραμματέων, πού καί αὐτοί ἔχουν κομματική ταυτότητα, δέν κρίθηκε ἐπαρκής.) Ἔτσι ἱκανοποιοῦνται καί πολλές ἀτομικές φιλοδοξίες.
Τά πόστα τοῦ ὑπουργοῦ καί τοῦ ὑφυπουργοῦ ἐπικρατείας διατηροῦνται γιά νά ἔχει ἡ κυβέρνηση μέλη χωρίς συγκεκριμένη ἀπασχόληση, πρόθυμα ὅμως νά εἰσφέρουν δικά τους ἐπιχειρήματα σέ κάθε συζήτηση πρός ὑποστήριξη τῆς γραμμῆς τοῦ Τσίπρα.
Κάποια ὑπουργεῖα μέ ὑπερμέτρως εὐρύ ἀντικείμενο, ὅπως τό Ὑπουργεῖο Παραγωγικῆς Ἀνασυγκρότησης, Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας ἀπισχνάνθηκαν (θά εἶναι τοῦ λοιποῦ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας) καί ἡ Παραγωγική Ἀνασυγκρότηση θά περάση σέ ἄλλα χέρια.
Παραμένουν οἱ ὀνομασίες πού προσδιορίζουν τό ἀντικείμενο ἑνός Ὑπουργείου, ἀλλά καί τό ἀποτέλεσμα πού ἐπιθυμεῖ νά ἐπιτύχη: Ὅπως τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης. Ὅταν ὁλοκληρωθῆ ἡ Διοικητική Ἀνασυγκρότηση, θά σβηστῆ ἀπό τήν ὀνομασία τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν; Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων: ἀλλά ἡ Διαφάνεια καί ἡ Προστασία τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων εἶναι ὑποχρέωση ὅλων τῶν ἀρχῶν τοῦ κράτους· πρόσθετα τήν διαφάνεια τήν περιόρισε δραστικά ἡ προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα. Τό Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας γιατί νά εἶναι ἁρμόδιο γιά τήν Νησιωτική Πολιτική; Ἔχουν ὡς κοινό στοιχεῖο τήν θάλασσα, ἀλλά αὐτό εἶναι χρωματικοῦ τύπου. Ἡ Ναυτιλία εἶναι τό ἀντικείμενο τοῦ ὑπουργείου πού φέρει τό ὄνομα της καί ἡ Νησιωτική Πολιτική πρέπει φυσιολογικά νά ἀσκεῖται ἀπό τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν.
Τό σημαντικό γεγονός εἶναι, ὅτι ἀποκτήσαμε πάλι ἕναν ἀριθμό ὑπουργῶν πού προσεγγίζει τούς 50, ἐνῶ ὁ Τσίπρας ὅταν ἐπρόκειτο νά ἐκλεγῆ γιά πρώτη φορά πρωθυπουργός εἶχε μιλήση γιά δεκαμελές ὑπουργικό συμβούλιο. Ἡ πραγματοποίηση τῆς κουβέντας του ἀναβάλλεται γιά τήν ἑπόμενη φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου