Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 437: ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛΣ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 437/Σάββατο 12.09.2015
 
ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛΣ
 
Γιά τό τρελλό Δημοψήφισμα μᾶς ἔκλεισαν «προσωρινῶς» τίς τράπεζες, γιά νά μήν τίς ἀδειάσουμε σηκώνοντας τίς καταθέσεις μας. Ἡ ἀσφυκτική αὐτή κατάσταση κράτησε ἐπί ἡμέρες μέχρι πού μᾶς ἔδωσαν τήν δυνατότητα νά εἰσπράττουμε χρήματα μέ τό σταγονόμετρο καί μέ μακρές οὐρές ἀπό τά ΑΤΜ. Μετά τήν συμφωνία μέ τούς ἑταίρους μας πού προβλέπει τήν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἡ ἀνάληψη τῶν χρημάτων μας θά βελτιωθῆ, ἀλλά ὁ ἀπελθών ὑπουργός τῆς οἰκονομίας εἶπε, πώς οἱ περιορισμοί δέν θά σταματήσουν πρίν ἀπό τόν Δεκέμβριο.
Ὁ ὑπηρεσιακός διάδοχος του Ν. Χριστοδουλάκης τοποθέτησε στό Πάσχα τήν ἐξομάλυνση!
Νά δοῦμε ὁ ἑπόμενος πολιτικός ὑπουργός γιά πότε θά τήν μεταθέση. Ξένοι ἀναλυτές ἔκαναν λόγο γιά δύο χρόνια. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι μιά ριζική ἀλλαγή πολιτικῆς. Ἀντί νά προσπαθοῦμε νά λύσουμε τούς κόμπους πού ἔπλεξε ὁ Τσίπρας, νά κόψουμε τόν γόρδιο δεσμό μέ μιά σπαθιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου