Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 448: Τά ἐνδο-Νεοδημοκρατικά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 448/Πέμπτη 24.09.2015
 
Τά ἐνδο-Νεοδημοκρατικά
 
Δεδομένου ὅτι ἡ ΝΔ εἶναι ἕνα ἀπό τά δύο «κόμματα ἐξουσίας», αὐτά δηλαδή πού κυβερνοῦν ἐναλλάξ τόν τόπο, καί τό ἄλλο εἶναι ὁ Σύριζα μέ τήν ἀβέβαιη σχέση του μέ τήν Εὐρώπη, ἡ ἐπιθυμία γιά ἕναν ἱκανό καί ἀποτελεσματικό ἀρχηγό τῆς ΝΔ ὑπερβαίνει τόν κύκλο τῶν μελῶν καί τῶν ὀπαδῶν της.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς εἶχε τόν καιρό πού ἦταν ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν μέσα στήν πολυπραγμοσύνη του βλάψει βαρύτατα τό κόμμα του. Ὅταν ὅμως ἐπανῆλθε σ’αὐτό, τό διηύθυνε καλά καί ὠφέλησε τόν τόπο. Προσπάθησε μέ σκληρά μέτρα νά τόν βγάλη ἀπό τήν οἰκονομική κρίση, ἀλλά ἡ λιτότητα πού ἐπέβαλε τόν ἐπέταξε ἀπό τήν ἐξουσία.
Γιά νά προσφέρη στό κόμμα του τήν δυνατότητα νά συνέλθη γρήγορα, μετά τήν συντριπτική ἥττα τοῦ Ναί, καί νά ἐπιστρέψη σέ μιά ἀνοδική πορεία, παραιτήθηκε ἀπό τήν ἀρχηγία του. Ἀλλά ἀντί νά κινήση τήν καταστατική διαδικασία γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου ἀρχηγοῦ, διόρισε διαχειριστή τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος, χωρίς καταληκτική προθεσμία, τόν κ. Μεϊμαράκη.
Ὁ κ. Μεϊμαράκης εἶχε τό προσόν ὅτι εἶχε δείξει πάντοτε ἀκλόνητη νομιμοφροσύνη πρός τό κόμμα. Καμμία μετάσταση σέ ἄλλο σχῆμα, καμμία ἀνεξαρτητοποίηση. Ἀλλά εἶχε ἀνέκαθεν ἀστάθεια στήν πολιτική του συμπεριφορά. Ὅταν ἔγινε ἀρχηγός, τήν μιά στιγμή ἔλεγε τά χείριστα γιά τόν Σύριζα καί τήν ἄλλη τόν καλοῦσε νά συνεργαστοῦν σέ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας. Διασκεδαστικός ἦταν στίς μαγκιές πού ἐξαπέλυε κατά τοῦ Τσίπρα. Κωμικός ἦταν στίς ἀντιφάσεις τοῦ προγράμματος διακυβέρνησης, τό ὁποῖο ἐξήγγελλε.
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν παρά τήν προηγηθεῖσα φρικτή κακοδιοίκηση τῆς κυβέρνησης Τσίπρα, νά ξεπεράση ὁ Σύριζα πάλι κατά μερικά ἑκατοστά τήν ΝΔ στίς ἐκλογές τοῦ Σεπτεμβρίου καί νά ἐπανέλθη στήν ἐξουσία.
Πολλοί νεοδημοκράτες θέλουν νά προσγράφουν στόν κ. Μεϊμαράκη τό ἐπίτευγμα, ὅτι τό κόμμα ἄντεξε στήν ἀναμέτρηση μέ τόν νικητή, ὅτι δέν ὑπέστη μεγάλη διαρροή ὀπαδῶν του πρός τά ἄλλα, τά μικρότερα κόμματα κλπ. Δέν φαίνεται ὅμως νά ἐπεκράτησε αὐτή ἡ ἀντίληψη. Ὁ κ. Μεϊμαράκης κίνησε ἤδη τήν διαδικασία γιά τήν ἀνάδειξη νέου ἀρχηγοῦ καί ἀρνεῖται νά παραλαμβάνει ἔγγραφα δηλώνοντας ὅτι παραμένει «ὑπηρεσιακός» ἀρχηγός.
Ἀρκετοί φέρονται διατεθειμένοι νά θέσουν ὑποψηφιότητα γιά τήν ἀρχηγία, ἀλλά διστάζουν νά ἀνοίξουν τά χαρτιά τους. Τήν ἔθεσε ὅμως ἤδη ἕνας. Ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πού εἶχε ἐπιτύχει ὡς ὑπουργός, διαθέτει τόλμη καί ἡλικία ἑλκυστική στό ἐκλογικό σῶμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου