Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Γράμμα 454: Τά Σχολεῖα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 454/Τετάρτη 30.09.2015
 
Τά Σχολεῖα
 
Ἡ δωρεάν ἐκπαίδευση ἦταν ἀπό τίς μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις τῆς δεκαετίας τοῦ Πενῆντα. Ἀκόμη καί τό χαρτόσημο στά ἐνδεικτικά καταργήθηκε γιά νά μήν στοιχίζει τίποτε στόν γονιό τό νά στέλνη στό δημόσιο σχολεῖο τό παιδί του. Ἀργότερα προστέθηκε καί ἡ δωρεάν μεταφορά τῶν μαθητῶν ἀπό τό σπίτι στό σχολεῖο, ὅταν ἡ ἀπόσταση ἦταν μεγάλη.
Ἡ ποιότητα ὅμως τῆς διδασκαλίας στά δημόσια σχολεῖα δέν ἀνέβηκε. Ἐνῶ στίς ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες τά ἰδιωτικά σχολεῖα παρέμεναν μόνο γιά τούς γόνους τῶν πλούσιας τάξης, πού ἤθελε τά παιδιά της νά ἐκπαιδεύονται σέ πολυτελές περιβάλλον, καί γιά τούς κουτούς μαθητές πού χρειάζονταν γιά νά προαχθοῦν εὔνοια, σέ μᾶς ἡ ἰδιωτική ἐκπαίδευση παρέμεινε ἀνθηρά ἀπασχόληση καί ἡ πελατεία της μεγάλωσε.
Καί οἱ πιό φτωχοί ἤθελαν νά στέλνουν σέ ἰδιωτικά σχολεῖα τά παιδιά τους χάριν τῆς ποιότητας τῆς διδασκαλίας τους. Τήν χρονιά 2009/10 τά δημόσια σχολεῖα ἦταν 14.435 καί στήν χρονιά 2014/15 κατέβηκαν στά 12.539. Μείωση δηλαδή 13%. Ἐνῶ τά ἰδιωτικά ἦταν 993 τό 2009/10, καί ἐπί τῆς ¨πρώτης φορᾶς Ἀριστερᾶς¨, τό 2014/15, εἶχαν γίνει 1.112. Αὔξηση 12%.
Ἦρθε ὅμως τό Μνημόνιο καί ἡ κυβέρνηση ἐπέβαλε ΦΠΑ στά ἰδιωτικά σχολεῖα. (Παρ’ὅλο πού μᾶς λέει πάλι τό «Λεφτά ὑπάρχουν».) Πάρα πολλοί γονεῖς δηλώνουν τώρα, ὅτι δέν ἔχουν ἀρκετά λεφτά γιά νά πληρώσουν τό ΦΠΑ καί ἔχουν ξεσηκωθῆ ἀπό τήν προοπτική νά στείλουν στά δημόσια σχολεῖα τά παιδιά τους. Διαμαρτυρίες στά ΜΜΕ καί συλλογικές παραστάσεις στό ὑπουργεῖο. Τό κράτος ὅμως δέν ὑποχωρεῖ. Κάνει περιορισμένες προσλήψεις στήν ἐκπαίδευση γιά νά καλύψη τά μεγάλα της κενά σέ προσωπικό καί ἡ ποιότητα τῶν γνώσεων πού θά παρέχουν δέν θά μπορέση νά βελτιωθῆ, ὥστε νά γίνεται μέ προθυμία ἡ ἐγγραφἠ σ’αὐτά. Ἡ κατάσταση (καί) στήν Παιδεία θά παραμείνη ἀνώμαλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου