Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Γράμμα 626: Λόγια τοῦ ἀέρα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 626/Σάββατο 26.03.2016
 
Λόγια τοῦ ἀέρα
 
Μπορεῖ τό “λεκτικό λάθος” τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς νά ἐπισκίασε τήν ὑπόλοιπη συνέντευξή του, ὡστόσο αὐτή περιεῖχε καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα.
Ὅπως ἡ «μέ κάθε εἰλικρίνεια» ὁμολογία του ὅτι μία συχνή ἐρώτηση πού τοῦ ἀπευθύνουν «ὀφείλεται σέ αὐτά πού ἰδεολογικά λέγαμε καί σέ ἕνα ἐπίπεδο ἰδεολογικό ἐξακολουθοῦμε νά λέμε καί πού πρακτικά δέν ἰσχύουν. Ἄς ποῦμε αὐτό μέ τά “ἀνοιχτά σύνορα”. Ὅπως ξέρετε εἶναι μία ἀπό τίς ἀγαπημένες ἐκφράσεις τῆς ἀριστερᾶς. Δέν θά πρέπει ὅμως κανείς νά μπερδεύη τήν ἰδεολογική πλευρά, τόν ρομαντισμό τῆς ἀριστερᾶς, μέ τήν πρακτική ὅταν ἀσκεῖ τήν ἐξουσία.»!
Κοντολογίς, ἡ ἰδεολογική πλευρά της “ἀριστερᾶς” μπορεῖ νά συνίσταται ἀπό ρομαντικές “ἀγαπημένες ἐκφράσεις” πού δέν εἶναι παρά “λόγια τοῦ ἀέρα”, τά ὁποῖα, ὡστόσο, δέν πρέπει νά τά παίρνη κανείς τοῖς μετρητοῖς! Καημένη ἀριστερά τί σοῦ’μελλε νά πάθης ἀπό τίς διάφορες ἀνεκδιήγητες (καί ἐπικίνδυνες) “ἀριστερές” πού μιλᾶνε στό ὄνομά σου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου