Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Γράμμα 609: Στρατάρχης

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 609/Τετάρτη 09.03.2016
 
Στρατάρχης
 
Ὁ κ. Καμμένος κυκλοφορεῖ ὅλο καί περισσότερο ντυμένος μέ ἐνδυμασία παραλλαγῆς. Τό ὑπουργικό ἀξίωμά του τοῦ ἔχει γίνει δευτέρα φύσις.
Ἐάν δέν μπῆ τό κόμμα του στήν ἑπόμενη Βουλή, ὅπως δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις, δέν πρόκειται νά πάη χαμένος. Θά ζητήση νά διορισθῆ ὡς ἀξιωματικός. Ἔτσι μετά τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στήν Πολωνία ὁ Πιλσούντσκι, πού τήν εἶχε νεκραναστήση, ἐνῶ μέχρι τότε δέν εἶχε ἀσχοληθῆ μέ τίποτε ἄλλα παρά μέ τήν πολιτική, διόρισε τόν ἑαυτό του Στρατάρχη.
Ἡ θητεία τοῦ κ. Καμμένου στό Ὑπ. Ἐθν. Ἀμύνης καί ἡ ἐξοικείωσή του μέ τήν ἐνδυμασία παραλλαγῆς δικαιολογοῦν τό νά διορισθῆ μέ τόν βαθμό τοῦ Στρατάρχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου