Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Γράμμα 602: «Τό Αἰγαῖον ἀνάστατον!»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 602/Τετάρτη 02.03.2016
 
«Τό Αἰγαῖον ἀνάστατον!»
 
Ὁ Ἰούλιος Βέρν εἶχε χρησιμοποιήσει τόν τίτλο αὐτό σέ ἕνα μυθιστόρημά του μέ θέμα ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἦταν ἔνθερμος φιλλέλην καί κατήγγελλε μέ πάθος τί τραβοῦσε ὁ ἑλληνικός λαός, ἀβοήθητος ἀπό τά εὐρωπαϊκά κράτη, στόν ἀγώνα του ἐναντίον τῶν Τούρκων καί ἐναντίον τῶν πειρατῶν πού, στερημένοι κάθε ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς πίστης, πλούτιζαν σφάζοντας ὅσους δέν εἶχαν ἄρματα.
Διακόσια χρόνια ἀκριβῶς ἀργότερα καί πάλι τό Αἰγαῖο εἶναι ἀνάστατο. Τώρα ὅμως δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας, ἀλλά εἶναι οἱ Τοῦρκοι πού προσβάλλουν τήν κυριαρχία μας διοχετεύοντας στήν Ἑλλάδα Ἀφρασιᾶτες, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νά φθάσουν στήν χρυσοτόκο Εὐρώπη.
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ κοινή γνώμη σταμάτησε νά ἀποκαλῆ δουλέμπορους ἐκείνους πού πραγματοποιοῦν τήν μεταφορά τους καί τούς λέει πιά διακινητές. Ἐμεῖς μέ περισσότερη ἀκριβολογία τούς εἴχαμε ἀποκαλέσει στήν Ἐφημερίδα μας παράνομα ταξειδιωτικά γραφεῖα, πού θέτουν τά πλεούμενά τους σέ μεγάλο ρίσκο καί γι’αὐτό ἀπαιτοῦν ὑψηλές ἀμοιβές ἀπό τήν πελατεία.
Τό ΝΑΤΟ γιά νά προστατεύση τήν Εὐρώπη ἀπό τήν πληθυσμιακή ἀλλοίωση καί ἰδιαίτερα τήν Ἑλλάδα (ὅπου ὑπολογίζεται ὅτι ἔχουν μπλοκαριστεῖ 27.000 ἀπό τούς παρανόμως κινουμένους πρός τόν πλούσιο εὐρωπαϊκό βορρᾶ, ἀλλά καί πού δέν λείπει μιά ἐγχώρια μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα) ζητᾶ νά ἐλέγχη τόν διάπλου τοῦ Αἰγαίου. Ὥστε πρίν νά φτάνουν στήν νοητή θαλάσσια συνοριογραμμή τά σκάφη τῆς παράνομης μεταφορᾶς, νά τά ὑποχρεώνη νά ἐπιστρέφουν στά λιμάνια ἀπό ὅπου ἔφυγαν. Γιά νά σπάζουν τό φρᾶγμα ρίχνουν τότε οἱ διακινητές τά παιδάκια στήν θάλασσα, ὥστε νά ἀναγκάσουν τά ἑλληνικά πλοῖα νά τά περισυλλέγουν. Πολλά ἀπ’αὐτά πνίγονται, ἀλλά γιά τό ἐγκληματικό κύκλωμα αὐτό ἀποτελεῖ παράπλευρη ἀπώλεια τρίτων.
Ἡ Τουρκία εἰσπράττει γενναῖα ποσά γιά νά συντηρῆ τά 2,5 ἑκατομμύρια ἀνθρώπων πού διατηρεῖ στό ἔδαφός της καί θέλει νά διοχετεύση στήν Εὐρώπη. Ἀλλά ἀπαγορεύει διαρρήδην στά νατοϊκά καράβια νά διενεργοῦν νηοψίες στά τουρκικά χωρικά ὕδατα. Οἱ σύμμαχοί μας, παρά τήν συντριπτική ὑπεροπλία τους, ὑποχωροῦν. Οἱ Ἕλληνες παραδέρνουμε πάνω στά ὀργισμένα κύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου